Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Klára Brožovičová

14.04.2020 - 14:46, aktualizacja 09.06.2020 - 12:34
Redakcja: JusJan

Mrg. et Mgr. Klára Brožovičová, PhD
e-mail: klara.brozovicova@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • problematyka płci kulturowej w kontekście kulturowym i społecznym,
 • strój ludowy i jego konsekwencje społeczne,
 • etnologia i antropologia miasta,
 • metodyka badań terenowych,
 • problematyka wykluczenia społecznego,
 • mediacje i łagodzenie konfliktów (na poziomie społeczności i jednostek).

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2013 – Žena v tradiční kultuře. Sociokulturní sondáž přenosu tradice lidového oděvu v genderové linii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Masaryka (Brno).

Magisteria

2008 – Sociální a kulturní kontext lidového oděvu. Na příkladu poślednich nositelek lidového oděvu na Strážnicku magister etnologii, Uniwersytet Masaryka (Brno).

2013 – Gentrifikace: Příležitost integrace? Případová studie lokality Brno Zábrdovice, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Masaryka (Brno).

Wybrane publikacje:

 1. Řešení a prevence konfliktů v pracovním prostředí. In: Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 61-70. ISBN 978-80-7509-658-6.
 2. Social Exclusion and Inclusion in the Czech Republic and in South Africa: Comparison and Facts. “Mediterranean Journal of Social Sciences”. v. 10, no. 5, p. 37-46.
 3. Tradiční život a odívání žen na Strážnicku. 2nd ed. Ostrava: ŠMÍRA – PRINT ENTERPRISES, a.s., 2017. 220 p. ISBN 978-80-87427-74-3.
 4. Vzdělávání dospělých v prevenci a řešení konfliktů. In: Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 57-66. ISBN 978-80-7509-569-5.
 5. Proměny městské části Zábrdovice v Brně – možnosti integrace v procesu gentrifikace. “Lidé města”. 2017, no. 1, p. 19-38.

Udział w organizacjach i towarzystwach naukowych

 • České sociologické společnosti (Czeskie Towarzystwo Socjologiczne) (od 2017),
 • České komise pro UNESCO, Nehmotné kulturní dědictví (Czeska Komisja UNESCO ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego) (od 2011),
 • Mezinárodního svazu muzeí – ICOM (Międzynarodowy Związek Muzeów) (od 2004),
 • České národopisné společnosti (Czeskie Towarzystwo Ludoznawcze) (od 2004).

 

return to top