Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Kierunki migracji wewnętrznych i międzynarodowych podejmowane przez polskich emerytów

19.06.2020 - 12:53 aktualizacja 15.03.2021 - 12:27
Redakcja: ML
W czasopiśmie Population, Space and Place ukazał się artykuł autorstwa Sławomira Pytla, Oimahmada Rahmonova oraz Marka Rumana: „Internal and external migrations of pensioners in Poland : a directional typology”.

Artykuł przedstawia analizę kierunków migracji wewnętrznych i międzynarodowych podejmowanych przez polskich emerytów. Autorzy proponują typologię kierunków migracji metodą tabeli znaków, definiując pięć głównych rodzajów migracji emerytalnych. Wskazana jest również zmienność tych typów w czasie. Szczegółowa analiza ujawnia zasadniczą różnicę między migracjami międzynarodowymi i wewnętrznymi: te pierwsze wynikają głównie z przyczyn ekonomicznych, drugie – z przyczyn związanych z mieszkalnictwem.

Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że migracje emerytalne stanowią istotny czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności lokalnych, zwłaszcza w dobie starzenia się społeczeństwa
i wydłużania średniej długości życia.

Sławomir Pytel, Oimahmad Rahmonov, Marek Ruman, 2020: Internal and external migrations of pensioners in Poland : a directional typology. Popul. Space Place. – Vol. 26, iss. 0 ( (2020), s. 1-13, doi: 10.1002/psp.2330

Fig.: Napływ emerytów do gmin miejskich i wiejskich w Polsce w 2013 r. (w przeliczeniu na milę)

img
return to top