Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Dr Jacek Szczygieł otrzymał stypendium NAWA im. Bekkera

04.01.2021 - 13:02 aktualizacja 15.03.2021 - 12:25
Redakcja: lukaszmalarzewski

Dr Jacek Szczygieł otrzymał z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej stypendium na roczny staż naukowy (postdoc) na Uniwersytecie Wiedeńskiem w ramach programu im. Mieczysława Bekkera. Dr Szczygieł będzie realizował projekt pt. Neotektonika Północnych Alp Wapiennych w świetle analizy kinematycznej uskoków, morfologii głębokich systemów krasowych oraz datowanie U/Th zniszczonych nacieków. Projekt będzie realizowany wraz z Prof. Bernhardem Grasemannem oraz Zespołem Procesów Strukturalnych w departamencie geologii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Głównym celem projektu jest rozszyfrowanie czwartorzędowej kinematyki sterfy uskokowej Königssee–Lammertal–Traunsee w odniesieniu do jej ewolucji w miocenie i obecnej sejsmiczności, poprzez integrację danych tektonicznych, geomorfologicznych i geochronoligicznych z głębokich jaskiń w pobliżu uskoków.

return to top