Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ewolucja rzeźby i aktywna tektonika w Andach Środkowych

24.05.2021 - 08:53 aktualizacja 24.05.2021 - 09:03
Redakcja: lukaszmalarzewski

Projekt dra Krzysztofa Gaidzika z zespołem pt. „Ewolucja rzeźby i aktywna tektonika w Andach Środkowych” otrzymał finansowanie w konkursie OPUS-20 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Rzeka Colca, położona w Andach Środkowych w południowym Peru, tworząca jedną z najgłębszych dolin półkuli zachodniej, stanowi idealne miejsce do badań deformacji skorupy ziemskiej poprzez analizę krajobrazu. W ramach projektu proponuje się przeanalizować wpływ aktywności tektonicznej na morfologię terenu i sieć rzeczną w zlewni rzeki Colca oraz odczytać ewolucję Kanionu Colca. Wyniki tego projektu pomogą zrozumieć procesy tektoniczne związane ze strefą subdukcji, ich związek z uskokami znajdującymi się na górnej płycie (południowoamerykańskiej), a także pomogą zrekonstruować historię i ewolucję formowania się najgłębszego kanionu na Ziemi. Ponadto uzyskane dane na temat przeszłych trzęsień ziemi oraz średniego przedziału czasowego pomiędzy tymi zdarzeniami sejsmicznymi powinny pomóc w dokładniejszym oszacowaniu zagrożenia sejsmicznego dla tego obszaru.

return to top