Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

wyróżnione en

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Profesor Grzegorz Racki pośród najbardziej wpływowych badaczy świata

Profesor Grzegorz Racki znalazł się na liście badaczy z całego świata, którzy mają największy wpływ na rozwój nauki. W czasopiśmie „PLOS Biology” ukazał się artykuł prezentujący zestawienie ponad 150 tys. badaczy z całego świata. Wykaz ten opracowali: John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack oraz Jeroen Baas na podstawie wybranych wskaźników bibliometrycznych i danych z...
wyróżnionewyróżnione en
więcej

Nominacja Naukowiec Przyszłości 2021

Na ile wiedza o chorobach dinozaurów i innych gadów mezozoicznych jest ważna dla współczesnej biologii, ekologii, weterynarii i medycyny? Czy badania śladów schorzeń, na które cierpieli prehistoryczni mieszkańcy Naszej Planety niesie przesłanki dla prospekcji ewolucyjnej chorób dotykających ludzi i zwierzęta teraz i w przyszłości? Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udziela Centrum Inteligentnego Rozwoju, zajmujące się...
wyróżnionewyróżnione en
więcej

Wskaźniki SJR i SNIP dla czasopisma „Environmental & Socio-economic Studies”

Czasopismo „Environmental & Socio-economic Studies” uzyskało pierwsze wskaźniki bibliometryczne z bazy Scopus: SCImago Journal Rank (SJR) – 0.164, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) – 0.381 oraz CiteScore – 0.3. Tym samym plasuje się na pierwszym miejscu spośród sześciu czasopism Uniwersytetu Śląskiego indeksowanych w bazie Scopus. Czasopismo zostało założone w 2013 roku. Publikuje oryginalne i...
wyróżnionewyróżnione en
więcej

Wydanie specjalne czasopisma Minerals pt. „Geochemistry and Mineralogy of Coal-Bearing Rocks”

W imieniu czasopisma Minerals serdecznie zapraszamy do udziału w wydaniu specjalnym pt. „Geochemistry and Mineralogy of Coal-Bearing Rocks”. Skały te, składające się z szerokiego spektrum osadów o zmiennej zawartości materii organicznej, są częścią dużych sekwencji geologicznych o różnym stopniu uwęglenia. Eksploatacja węgla prowadzi jednocześnie do wydobywania dużych ilości skał węglonośnych. Jedynie niewielki procent tych skał...
wyróżnionewyróżnione en
więcej

Dr hab. Damian Absalon, Prof. UŚ Przewodniczącym Państwowej Rady Gospodarki Wodnej

W dniu 16 czerwca 2020 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej (PRGW). Przewodniczącym Rady został dr hab. Damian Absalon, Prof. UŚ, który odebrał nominację z rąk Pani Wiceminister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Anny Moskwy. Państwowa Rada Gospodarki Wodnej złożona z 30 członków, powołana została przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi...
wyróżnionewyróżnione en
return to top