Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

wyróżnione en

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Profesor Grzegorz Racki pośród najbardziej wpływowych badaczy świata

Profesor Grzegorz Racki znalazł się na liście badaczy z całego świata, którzy mają największy wpływ na rozwój nauki. W czasopiśmie „PLOS Biology” ukazał się artykuł prezentujący zestawienie ponad 150 tys. badaczy z całego świata. Wykaz ten opracowali: John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack oraz Jeroen Baas na podstawie wybranych wskaźników bibliometrycznych i danych z...

Kategorie: wyróżnionewyróżnione en
więcej

Nominacja Naukowiec Przyszłości 2021

Na ile wiedza o chorobach dinozaurów i innych gadów mezozoicznych jest ważna dla współczesnej biologii, ekologii, weterynarii i medycyny? Czy badania śladów schorzeń, na które cierpieli prehistoryczni mieszkańcy Naszej Planety niesie przesłanki dla prospekcji ewolucyjnej chorób dotykających ludzi i zwierzęta teraz i w przyszłości? Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udziela Centrum Inteligentnego Rozwoju, zajmujące się...

Kategorie: wyróżnionewyróżnione en
więcej

Wskaźniki SJR i SNIP dla czasopisma „Environmental & Socio-economic Studies”

Czasopismo „Environmental & Socio-economic Studies” uzyskało pierwsze wskaźniki bibliometryczne z bazy Scopus: SCImago Journal Rank (SJR) – 0.164, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) – 0.381 oraz CiteScore – 0.3. Tym samym plasuje się na pierwszym miejscu spośród sześciu czasopism Uniwersytetu Śląskiego indeksowanych w bazie Scopus. Czasopismo zostało założone w 2013 roku. Publikuje oryginalne i...

Kategorie: wyróżnionewyróżnione en
więcej

Wydanie specjalne czasopisma Minerals pt. „Geochemistry and Mineralogy of Coal-Bearing Rocks”

W imieniu czasopisma Minerals serdecznie zapraszamy do udziału w wydaniu specjalnym pt. „Geochemistry and Mineralogy of Coal-Bearing Rocks”. Skały te, składające się z szerokiego spektrum osadów o zmiennej zawartości materii organicznej, są częścią dużych sekwencji geologicznych o różnym stopniu uwęglenia. Eksploatacja węgla prowadzi jednocześnie do wydobywania dużych ilości skał węglonośnych. Jedynie niewielki procent tych skał...

Kategorie: wyróżnionewyróżnione en
więcej

Dr hab. Damian Absalon, Prof. UŚ Przewodniczącym Państwowej Rady Gospodarki Wodnej

W dniu 16 czerwca 2020 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej (PRGW). Przewodniczącym Rady został dr hab. Damian Absalon, Prof. UŚ, który odebrał nominację z rąk Pani Wiceminister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Anny Moskwy. Państwowa Rada Gospodarki Wodnej złożona z 30 członków, powołana została przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi...

Kategorie: wyróżnionewyróżnione en
return to top