Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk Politycznych

Waldemar Andzel

Polityk, poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

W 1996 roku ukończył studia politologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością w zakresie polityki społecznej. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe na UŚ w zakresie organizacji pomocy społecznej.

W 1989 roku wstąpił do Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy, a w 1990 roku do Porozumienia Centrum. Zasiadał we władzach wojewódzkich PC. Przeszedł do Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, następnie do Prawa i Sprawiedliwości. Objął funkcje pełnomocnika powiatowego PiS w Będzinie, zastępcy przewodniczącego rady okręgowej PiS w Sosnowcu oraz członka zarządu regionalnego w Katowicach. W latach 1998–2002 roku był radnym powiatu będzińskiego. W wyborach parlamentarnych w 2001 roku bezskutecznie kandydował z listy PiS do Sejmu.

W wyborach w 2005 roku został wybrany na posła V kadencji w okręgu sosnowieckim z listy Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi, a w 2011 po raz trzeci uzyskał mandat poselski. W 2015 roku z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję na kolejną kadencję. Bezskutecznie kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019. W lipcu 2019 roku wybrano go przewodniczącym sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. W wyborach w tym samym roku utrzymał mandat poselski na okres IX kadencji Sejmu. W IX kadencji został przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

return to top