Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych

Człowiek – istota relacyjna. Studium interdyscyplinarne

28.02.2022 - 14:58 aktualizacja 28.02.2022 - 15:02
Redakcja: elizalubojanska

Człowiek – istota relacyjna. Spojrzenie interdyscyplinarne

Z radością informujemy, że w Wydawnictwie św. Jacka ukazała się kolejna publikacja w ramach serii Studia i Materiały Wydziału Teologicznego:

Sławomir Zieliński, Justyna Kapłańska, Magdalena Biolik-Moroń (red.), Człowiek – istota relacyjna. Spojrzenie interdyscyplinarne, Katowice: KSJ, 2022.

Wśród rozlicznych polemik i debat toczących się w świecie współczesnej nauki zagadnienie relacyjności człowieka wydaje się być kwestią bezsporną. Rozmaite dziedziny i dyscypliny wiedzy poruszają ten temat, odkrywając w nim kolejne obszary refleksji i podejmując tematykę z różnych stron. Relacyjność pojawia się m.in. w psychologii, socjologii, pedagogice, filozofii, teologii, literaturze, prawie czy administracji. W relacjach człowiek odkrywa siebie i innych, buduje swoją tożsamość i specyficzne postrzeganie świata. Na ich bazie i w poczuciu potrzeby ich uporządkowania tworzy prawa i zasady postępowania. Szukając ich źródła i sensu, snuje analityczne i systematyczne refleksje, próbujące zbliżyć się do sedna zagadnienia. Bogaty świat ludzkiej relacyjności pozwala na badawczą eksplorację przestrzeni rozmaitych zależności, związków i wpływu.

Wieloaspektowość problematyki relacyjności była tematem konferencji „Człowiek – istota relacyjna. Spojrzenie interdyscyplinarne”, która odbyła się 29 października 2020 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zgromadziła ona przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, podejmujących w swoich badaniach refleksję nad relacjami. Referaty i dyskusje toczyły się w trzech panelach tematycznych, a całość zwieńczyła debata ekspercka pod tytułem „Granice (w) relacji”. Niniejsza monografia jest owocem refleksji podjętych podczas tej konferencji. (Justyna Kapłańska, Magdalena Biolik-Moroń, fragm. Wprowadzenia).

Pozycję nabyć można w Księgarni św. Jacka

img
return to top