Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych

Wokół “Tchacos”. Kodeks Tchacos i literatura pokrewna: seminarium naukowe [online]

28.06.2021 - 22:05, aktualizacja 14.09.2021 - 12:51
Redakcja: Wojciech Kamczyk
Zespół studiów nad gnostycyzmem i doktrynami pokrewnymi (UŚ) zaprasza serdecznie do czynnego i biernego udziału w organizowanym w Instytucie Literaturoznawstwa seminarium naukowym: Wokół „Tchacos”. Kodeks Tchacos i literatura pokrewna (16.09.2021 r. – MS TEAMS)
Naszym Gościem-prelegentem będzie: dr Filip Taterka – znawca pisma hieroglificznego, adiunkt w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Sorbonne Université w Paryżu, gdzie w 2018 r. obronił pracę doktorską poświęconą egipskim wyprawom do Puntu (Les expéditions au pays de Pount sous la XVIIIe dynastie égyptienne: Essai de compréhension du rôle idéoloqiques des missions «commerciales»). Laureat licznych stypendiów i wyróżnień. Uczestnik misji archeologicznych pracujących w świątyniach Hatszepsut i Thotmesa III w Deir el-Bahari. Autor licznych publikacji naukowych, w tym książki “Opowieści znad Nilu. Opowiadania egipskie z okresu Średniego Państwa” (Warszawa 2017), pierwszego polskiego przekładu zachowanych fragmentów dzieł Manethona z Sebennytos (Poznań 2017) oraz monografii “Przez morze do Ziemi Boga: Egipskie wyprawy do krainy Punt i ich znaczenie w religii i ideologii władzy kraju faraonów” (Warszawa 2020).
LINK do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aRzsHhBiVRrRk7ckM78FnZmzSSNJgAF8PrM-xre3d88g1%40thread.tacv2/1630663034795?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22126c713e-b095-4fa2-a33d-934b3e23b4c2%22%7d
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w zaproszeniu (pdf). Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt: dr Agata Sowińska (agata.sowinska@us.edu.pl)
img
return to top