Ocena pracownicza – regulamin

Szanowni Państwo,   ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zobowiązuje uczelnie do zmodyfikowania dotychczas stosowanych systemów oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz przeprowadzenia pierwszej oceny okresowej na nowych warunkach do końca roku poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej (art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca […]

Read More…

return to top