Satysfakcja z pracy i wydajność pracowników. Relacja (nie)oczekiwana

Dr Mateusz Paliga opublikował monografię zatytułowaną „Satysfakcja z pracy i wydajność pracowników. Relacja (nie)oczekiwana”. Jest to publikacja będąca wynikiem badań przeprowadzonych w pracy doktorskiej, która stanowi obszerne opracowanie na temat satysfakcji z pracy i wydajności pracy. W sposób kompleksowy przedstawiono w niej wiodące perspektywy, teorie i modele opisywanych zjawisk, analizowane dotychczas głównie w literaturze zagranicznej. […]

Read More…

return to top