Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Socjologii

Oświadczenie

15.06.2020 - 08:31 aktualizacja 15.06.2020 - 08:31
Redakcja: annastarczyk

Jako osoby zarządzające Instytutem Socjologii i odpowiedzialne za kształcenie na studiach socjologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach chcielibyśmy podziękować za liczne wyrazy wsparcia dla naszych Studentek i Studentów przesłuchiwanych przez policję. Działania organów ścigania podjęte wobec nich odczytujemy jako naruszenie autonomii uczelni. Studentki i Studenci mają prawo, by ich skarga została rozpatrzona przez powołane do tego niezależne organy Uniwersytetu, bez politycznej ingerencji w trwające postępowanie dyscyplinarne.

 

dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ

dyrektor Instytutu Socjologii

 

dr Agata Zygmunt

dyrektor kierunku socjologia

 

dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ

zastępca dyrektora kierunku socjologia

 

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ

zastępca dyrektora Instytutu Socjologii

return to top