Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Socjologii

„Kultury i krajobrazy pamięci” – książka pod redakcją dr Bożeny Pactwy i dr hab. Marka Dziewierskiego

30.06.2020 - 13:18 aktualizacja 30.06.2020 - 15:04
Redakcja: annastarczyk
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się publikacja „Kultury i krajobrazy pamięci”, przygotowana pod redakcją dr Bożeny Pactwy i dr hab. Marka Dziewierskiego.

Jest to zbiór artykułów podejmujących refleksję wokół pamięci społecznej i tożsamości. Zasadniczo studia te odwołują się do kategorii przestrzennych: krajobraz kulturowy, lokalizacja znacząca, topografia miejsca, oraz związanych z nimi metafor i komemoratywnych praktyk społecznych. W publikacji poruszono m. in. takie zagadnienia jak kreacja i tranzycja krajobrazu kulturowego; miejsca pamięci i nie-pamięci; narracje  pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem poetyki kresowości, zakorzenienia,  migracji; formy i procesy instytucjonalizowania pamięci – praktyki muzealne, pomniki, edukacja w miejscach pamięci oraz związki pamięci ze sztukami wizualnymi.

Książka adresowana jest do grona  naukowców zajmujących się pamięcią społeczną i problematyką tożsamości, studentów socjologii, geografii społecznej, etnologii i antropologii, historyków i kulturoznawców oraz  innych osób zainteresowanych problematyką pamięci zbiorowej.

Zapraszamy do lektury!

Więcej informacji o książce

Spis treści

 

 

 

img
return to top