Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii

Międzynarodowa konferencja naukowa “Metropolitan Prospects for a Better Urban Future – Ideas, Inhabitants, Institutions”, która odbędzie się 10 lutego 2022 r.

10.11.2021 - 08:55 aktualizacja 18.11.2021 - 07:31
Redakcja: annastarczyk
Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej “Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość – idee, mieszkańcy, instytucje” (Metropolitan Prospects for a Better Urban Future – Ideas, Inhabitants, Institutions), organizowanej przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych we współpracy z Instytutem Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UŚ, która odbędzie się 10 lutego 2022 roku.

Celem konferencji jest stworzenie pracownikom badawczo-naukowym, członkom Metropolitalnej Sieci Naukowej oraz społeczności akademickiej, reprezentującym różne dyscypliny naukowe i podejścia badawcze, możliwości podjęcia dyskusji na temat zróżnicowanych wyzwań stojących przed obszarami metropolitalnymi: wyzwań klimatycznych oraz związanych z poszukiwaniem nowych modeli życia, mieszkania, pracy, generowania zasobów, które ograniczałyby negatywne oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie pozwalały mieszkańcom zachować wysoką jakość życia, także w sytuacjach kryzysowych, jak ta związana z pandemią COVID-19. Konferencja ma również na celu upowszechnienie najnowszych wyników badań realizowanych przez naukowców reprezentujących uczelnie oraz instytuty badawcze z kraju i zagranicy.

W roli keynote speaker’ów udział wezmą eksperci z zagranicy:

  • prof. Mariona Tomàs Fornés (Barcelona, Hiszpania)
  • prof. Eric Champagne (Ottawa, Kanada)
  • prof. Christophe Chabrot (Lyon, Francja)

Zakres tematyczny konferencji można opisać poprzez 3 x „i”, tj. ideas, inhabitants, institutions, obejmujący następujące zagadnienia szczegółowe:

  1. Metropolie w ujęciu teoretycznym: pojęcia, koncepcje, teorie, perspektywy na przyszłość.
  2. Metropolie jako złożone systemy społeczne: praktyki, działania (oddolne), partycypacja, innowacje społeczne.
  3. Metropolie w ujęciu instytucjonalnym: regulacje, kompetencje, zarządzanie, polityki.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem w konferencji i wygłoszeniem referatu zapraszamy do przesłania abstraktu na adres e-mail: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl do 30 listopada 2021 r., wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie abstraktu – Konferencja Metropolitalna 2022. Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy również młodych pracowników nauki i doktorantów.

Konferencja jest planowana jako wydarzenie oparte na spotkaniach i dyskusjach bezpośrednich. W zależności od sytuacji sanitarnej i regulacji bezpieczeństwa sanitarnego konferencja może przyjąć formę hybrydową lub całkowicie zdalną. Informacje dotyczące formy konferencji zostaną podane przez organizatorów co najmniej miesiąc przed terminem jej rozpoczęcia.

Konferencja uzyskała dofinansowanie w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupa oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Opis założeń Konferencji

Metropolitan Conference University of Silesia in Katowice

 

img
return to top