Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Sztuk Plastycznych

O Instytucie Sztuki

03.02.2020 - 12:43 aktualizacja 03.02.2020 - 12:43
Redakcja: andrzejzczurek

Jest takie miejsce na Ziemi Cieszyńskiej, które kumuluje szczególną energię. Artystyczną energię kolorów i kształtów zamkniętą w grafikach, obrazach, rysunkach i w rzeźbie, energię form i pomysłów zamkniętą w projektach, energię myśli, artystycznego działania i  artystycznej refleksji. Od ponad czterdziestu lat to miejsce nabiera szczególnego znaczenia dzięki temu dynamizmowi – kształtuje ludzi, kreuje artystyczny wizerunek, podnosi jakość życia i stawia na młodość. Fluidy owej energii zadomowiły się na dobre w pejzażu tej ziemi, zaznaczyły swą obecność po obu stronach Olzy, przeniknęły miasto. Cieszyn – miejsce pogranicza, styku kulturowego – stał się synonimem ośrodka uniwersyteckiego, w którym obecna jest sztuka. To tutaj młodzi ludzie poznają jej tajniki i uczą się wchodzić w życie. Tutaj edukują się, by edukować innych. Nikogo nie dziwi widok sztalug i malujących na Rynku studentów, nikogo nie dziwią akcje i happeningi; do Cieszyna zjeżdżają goście z całej Polski – z ciekawości i z obowiązku, przyjeżdżają do Galerii Uniwersyteckiej, z wykładem i na wykład, pokazać coś interesującego i obejrzeć interesujący pokaz. Miasto – jak każdy twór cywilizacyjny – potrzebuje kultury, ruchu i energii. Cieszyn je posiada m.in. dzięki obecności Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydział Artystyczny powstał na bazie otwartego w 1973 roku kierunku wychowania plastycznego. Zaczęło się od powołanego Zakładu, wkrótce przekształconego w ramach Wydziału w Instytut Wychowania Muzycznego i Plastycznego, z którego w 1981 wyłoniła się Katedra Wychowania Plastycznego. Następne zmiany wiązały się z powstaniem najpierw Instytutu Wychowania Plastycznego, potem Kształcenia Plastycznego, ostatecznie, od 1997 roku, Instytutu Sztuki. Obecną strukturę Instytutu kształtowały trwające bez mała trzydzieści lat wysiłki organizacyjne i programowe, a ich zwieńczeniem było powołanie Katedr — Malarstwa, Grafiki, Rysunku, Rzeźby i Projektowania Graficznego — oraz uzyskanie praw do nadawania doktoratów i habilitacji z zakresu sztuki. Dziś kształcimy na czterech kierunkach artystycznych, na Grafice, Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych, Malarstwie i projektach interdyscyplinarnych, Projektowaniu gier i przestrzeni wirtualnej. Uruchomienie kierunku studiów Grafika umożliwiło uzyskanie przez Instytut Sztuki i Wydział Artystyczny uprawnień do przeprowadzania przewodów artystycznych I i II stopnia z grafiki, od stycznia 2003 roku doktoratów i habilitacji sztuki. Oba kierunki kształcenia uzyskały także pełną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Ambicją Instytutu jest kształcenie zakładające bezpośrednią integrację artystycznej aktywności i odpowiedzialności w powiązaniu z nieodzowną dziś intelektualną, ogólnohumanistyczną wrażliwością i refleksją. Ponadto, oprócz kształcenia, misją Instytutu Sztuki, umiejscowionego w Uniwersytecie, w urokliwym pejzażu, wydaje się nieodmienne zaświadczanie o potrzebie obecności sztuki we współczesnej kulturze, poszerzającej perspektywy naszego rozumienia siebie i świata.

return to top