Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
kandydat

Bezpłatne zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku studiów stacjonarnych

17.09.2021 - 14:00 aktualizacja 17.09.2021 - 14:13
Redakcja: MG, Dział Kształcenia

Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa Edukacji i Nauki organizuje dodatkowe zajęcia mające na celu wyrównanie poziomu wiedzy studentów przyjętych na rok I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022.

Osoby rozpoczynające studia, które chcą sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nimi uczelnia, mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych organizowanych na poszczególnych wydziałach w Uniwersytecie Śląskim w okresie październik – grudzień br. Zajęcia prowadzone będą z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, języki obce (angielski, niemiecki, francuski). Wybór przedmiotów uwzględniać będzie  specyfikę kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

Szczegóły organizacji zajęć podane zostaną wkrótce na stronach wydziałowych.

return to top