Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

kandydat

Nowy harmonogram rekrutacji na studia

06.07.2020 - 20:18 aktualizacja 14.07.2020 - 12:26
Redakcja: MG, Dział Kształcenia

Drodzy Kandydaci!

Internetowa Rejestracja Kandydatów rozpocznie się 15 lipca 2020 roku o godz. 12.00.

Rekrutacja na semestr zimowy, na wszystkie kierunki lub specjalności studiów kończy się:

  • na studiach stacjonarnych: 11 października 2020 r. (w uzasadnionych przypadkach na studiach drugiego stopnia rekrutacja może być wydłużona do 31 października 2020 r.);
  • na studiach niestacjonarnych: 31 października 2020 r

Ramowy harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021

Przedstawiamy ramowy terminarz rekrutacji w którym ujęto nabór podstawowy oraz, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc, nabór uzupełniający. Zmiany w harmonogramie rekrutacji zostały wprowadzone w związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych oraz terminów sesji (w przypadku studiów drugiego stopnia). Szczegółowe harmonogramy dla poszczególnych kierunków zostaną ustalone przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i opublikowane w systemie IRK  dla każdego kierunku odrębnie.

Nabór podstawowy:  

  • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK): 15 lipca 2020;
  • Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK: 20 sierpnia 2020;
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 20 sierpnia 2020;
  • Ostatni dzień wprowadzenie do systemu IRK skanu świadectwa w przypadku braku wyników z KReM-u : 20 sierpnia 2020;
  • Dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów) : do 25 sierpnia 2020;*
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji: od 25 sierpnia 2020;
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: od 26 sierpnia 2020

* Na kierunkach, gdzie w kryteriach przyjęć ujęto konieczność sprawdzenia uzdolnień artystycznych, dopuszcza się możliwość przesunięcia podanych w harmonogramie dat tj. zakończenia rejestracji w systemie IRK, egzaminów wstępnych, ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz wpisów na studia na termin późniejszy. Terminy te zostaną ustalone bezpośrednio na wydziale i podane  do wiadomości w systemie IRK, z zastrzeżeniem : zakończenie rekrutacji w naborze podstawowym i uzupełniającym powinno nastąpić do 11 października.

Kryteria kwalifikacji

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacji dla uczelni w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 oraz zmianami wprowadzonymi w przepisach systemu oświaty, tj. nieprzeprowadzania na egzaminie maturalnym w 2020 r. egzaminów ustnych, informujemy, że kryteria kwalifikacji zostały dostosowane do powyższej zmiany. Zaktualizowane kryteria przyjęć znajdują się katalogu kierunków.

I pamiętajcie – jak co roku Uniwersytet Śląski czeka na Was!

UWAGA – OLIMPIJCZYCY 2020!

Ważna informacja również dla uczestników tegorocznych olimpiad i turniejów przedmiotowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało nas, że odwołany został III etap , a wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do niego uzyskują tytuł FINALISTY. Zmiany te zostały uwzględnione w procesie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021. Szczegółowe informacje dostępne na stronie.

Informacje i komunikaty w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

Najważniejsze informacje o funkcjonowaniu uczelni w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 na stronie https://www.koronawirus.us.edu.pl/

Rekrutacja na studia 2020/2021- rekomendacje dla uczelni, informacja na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Działamy online

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kierowanie zapytań do nas wyłącznie drogą telefoniczną lub mailowo.

Dział Kształcenia

return to top