Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dodatkowy nabór na studia – wolne miejsca

22.07.2023 - 06:57 aktualizacja 25.07.2023 - 08:47
Redakcja: MG, Dział Kształcenia

Drodzy Kandydaci! Trwa dodatkowy nabór na studia.

Slider promujący dodatkowy nabór na studia

Rekrutacja uzupełniająca na studia przebiega w taki sam sposób jak podczas naboru podstawowego.

Nabór dodatkowy różni się od naboru podstawowego tym, że rekrutacja prowadzona jest tylko na kierunkach, na których po zakończeniu naboru podstawowego nie został wypełniony limit miejsc.  Na kierunkach gdzie w trakcie naboru podstawowego limit miejsc został wyczerpany, nabór dodatkowy nie będzie już przeprowadzany.

Dokładne terminy rejestracji, ogłoszenia wyników i przyjmowania dokumentów podane są w katalogu IRK przy każdym kierunku studiów odrębnie.

Aktualnie otwarte rejestracje  w naborze podstawowym oraz uzupełniającym:

Lista kierunków oferowanych w dodatkowej rekrutacji będzie aktualizowana na bieżąco w systemie IRK.

​Informacja dla kandydatów, którzy składali do okręgowych komisji rekrutacyjnych wniosek o weryfikację sumy punktów.

​Jeżeli przystępowałeś do egzaminu maturalnego w 2023 roku i ubiegałeś się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim, ale nie zostałeś zakwalifikowany z powodu niewystarczającej liczby uzyskanych punktów rankingowych, a teraz Twój  wynik egzaminu maturalnego został podwyższony wskutek weryfikacji punktów przez okręgową komisję egzaminacyjną lub odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego możesz wystąpić  z wnioskiem do właściwej komisji rekrutacyjnej o uwzględnienie tego podwyższonego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym. ( wzór wniosku)

return to top