Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

kandydat

Organizacja procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

04.08.2020 - 12:44 aktualizacja 04.08.2020 - 12:48
Redakcja: Małgorzata Bawołek

Organizacja procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Drodzy Kandydaci na studia!

Szanowne Kandydatki i Szanowni Kandydaci!

Z powodu pandemii Covid 19 Uniwersytet Śląski, podobnie jak wszystkie uczelnie, znalazł się w wyjątkowej sytuacji. Konieczna izolacja wszystkich członków wspólnoty akademickiej (kadry dydaktycznej, studentów, doktorantów) postawiła nas wszystkich
w zupełnie nowej i nieznanej wcześniej rzeczywistości. Władze Uczelni pracują intensywnie nad stworzeniem na rok akademicki 2020/2021 nowej formuły realizacji dydaktyki, która poza oczywistymi względami bezpieczeństwa zdrowotnego zapewni również właściwą jakość świadczonego przez Uniwersytet procesu kształcenia. Jeszcze za wcześnie abyśmy mogli przyjąć wiążące ustalenia o sposobie organizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim i ostatecznie rozstrzygnęli, które zajęcia będą prowadzone w salach dydaktycznych. Wszystkie nasze plany, zarówno te związane z tegoroczną rekrutacją, jak i podjęciem studiów w nowym roku akademickim, zależą od rządowych rozporządzeń i decyzji Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Troszcząc się o Wasze zdrowie zdajemy sobie sprawę, że zajęcia dydaktyczne w tym nowym roku akademickim nie będą się mogły odbyć w dotychczasowej znanej nam wszystkim formie kontaktowej, większość zajęć będzie się odbywać w sposób zdalny (np. wykłady, lektoraty).  W formule kontaktowej będą prowadzone zajęcia, których realizacja w formie zdalnej nie jest możliwa z uwagi na ich specyfikę np. w laboratoriach, warsztatach. Staraniem Władz Uczelni jest przyjęcie optymalnego rozwiązania, które pozwoli realizować programy studiów z uwzględnieniem ogólnych zaleceń i ograniczeń sanitarnych.

Ograniczenie funkcjonowania Uczelni szczególnie dotyka Was Kandydatów już jako nowo przyjętych studentów. Aby chociaż w części zapewnić Wam rzeczywistą obecność w Uniwersytecie, poznanie środowiska oraz integrację z nowymi koleżankami i kolegami, zakładamy, że na każdym kierunku studiów wybrane zajęcia będą prowadzone w formie kontaktowej. Szczegółowe decyzje w tej kwestii podejmą i ogłoszą władze poszczególnych wydziałów.

Obecnie przyjęty harmonogram zajęć w nowym roku akademickim zakłada, że  rozpoczniecie studia później niż zwykle. Początek zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszych roczników zaplanowany jest na 12 października 2020 r. Rozpoczęcie zajęć poprzedzać będą zorganizowane zdalnie :

• szkolenie z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa;

• specjalne szkolenia (m.in. przygotowujące do udziału w zajęciach zdalnych);

• spotkania adaptacyjne.

 

Więcej informacji, w tym: informacje o akademikach, świadczeniach dla studentów, konsultacjach z nauczycielami akademickimi znajdziecie na stronie: https://us.edu.pl/student/

Sytuacja epidemiczna w kraju na pewno będzie ulegać zmianom, dlatego musimy być przygotowani na elastyczne działania już w trakcie semestru. Jesteśmy jednak przekonani, że w tej wyjątkowej sytuacji w jakiej przyszło nam funkcjonować  wspólnie dołożymy wszelkich starań aby sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczną organizacją zajęć dydaktycznych.

 

Powodzenia w procesie rekrutacji.

Życzymy aby reszta wakacji przebiegała Wam zdrowo i bezpiecznie!

 

prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Prorektor ds. kształcenia i studentów

oraz

Zespół Internetowej Rejestracji Kandydatów

return to top