Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
kandydat

Zakończenie naboru podstawowego – statystyki

12.07.2021 - 09:47 aktualizacja 12.07.2021 - 14:15
Redakcja: MG, Dział Kształcenia

Zakończenie naboru podstawowego

11 lipca zakończyła się w Uniwersytecie Śląskim rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. W naborze podstawowym w katalogu Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnych było 113 programów rekrutacyjnych na studia pierwszego  stopnia oraz 17 na studia jednolite magisterskie. Rejestracja podstawowa 2021/2022 na te studia trwała od 1 czerwca do 11 lipca. Pierwsze wyniki postępowań kwalifikacyjnych będą ogłaszane od 15 lipca.

Popularność kierunków

W systemie IRK wpisało się do tej pory ponad  14,5 tys. kandydatów, którzy dokonali łącznie blisko 18 tys. rejestracji. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znajdują się: psychologia – 1715 zarejestrowanych osób, prawo – 1278 zarejestrowanych oraz filologia angielska, gdzie na wszystkie oferowane specjalności zarejestrowało się łącznie – 2583 osób.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach:

 • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 19;
 • psychologia: 14;
 • reżyseria: 12;
 • filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim:10;
 • filologia angielska, specjalność: kultura-media-translacja: 9,8;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi: 8,5;
 • filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim: 8,0
 • filologia angielska, specjalność: język biznesu: 6,6;
 • filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim: 5,8;
 • filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE): 5,4;
 • projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier: 5,4;
 • filologia angielska, specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego: 5,2;
 • prawo: 5,1;
 • organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej: 5,1;
 • kognitywistyka: 4,8;
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe: 4,6;
 • filologia romańska, specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym: 4,5

Wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymają wyniki rekrutacji na swoje konta w systemie IRK od 15 lipca, jak również na opublikowanych na stronie internetowej listach rankingowych. Dokładne dni i godziny publikacji list ujęte są w harmonogramie przy każdym kierunku w katalogu IRK. Listy zakwalifikowanych do przyjęcia kandydatów dostępne będą na stronie https://irk.us.edu.pl/irk/listy/ . Z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych, listy widoczne będą tylko dla zarejestrowanych w systemie IRK kandydatów.

Składanie dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia będą mogli złożyć wymagane dokumenty w dziekanatach poszczególnych jednostek. Dokładne adresy, dni i godziny oraz sposób przyjmowania dokumentów zostaną podane przez poszczególne komisje rekrutacyjne i udostępnione na opublikowanych listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się na większości kierunków w sposób tradycyjny a na wybranych kierunkach w sposób elektroniczny. Komisje rekrutacyjne na opublikowanych listach będą informować kandydatów o wybranej formie wpisu na studia. Podczas składania dokumentów w tym roku z uwagi na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono  reżim sanitarny. Obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odstępu 1,5-2 m od innych osób.

Lista rezerwowa

Kandydaci, którzy w naborze podstawowym nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne z powodu wyczerpania limitu miejsc, znajdują się na liście rezerwowej. Po upływie terminu wpisu i składania dokumentów na studia przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w przypadku zwolnienia się miejsc, kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do przyjęcia na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Kandydat wpisany na listę rezerwową zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany złożyć wymagane dokumenty i dokonać wpisu na studia w podanym przez komisję terminie i miejscu.

Przykład:
W dniu ogłoszenia wyników Pani Katarzyna Igrekowska zajmuje 300. miejsce na liście rankingowej. Zgodnie z wyznaczonym limitem miejsc do przyjęcia na studia zostaje zakwalifikowanych 250 kandydatów, na podstawie przyjętych kryteriów. Pani Katarzyna nie zostaje zakwalifikowana. Po kilku dniach okazuje się, że niektórzy spośród zakwalifikowanych do przyjęcia nie dokonali wpisu na studia. Powoduje to, że Pani Katarzyna przesuwa się na 210. miejsce na liście i tym samym Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna orzeka o jej zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Następnie, w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie, Pani Katarzyna składa wymagane dokumenty i dokonuje wpisu na studia w dziekanacie, uzyskując status kandydata przyjętego na studia.

Dodatkowe nabory

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów lub danej specjalności, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o:

 • rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca i zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego;
 • przeprowadzeniu kolejnego naboru.

Jeżeli komisja podejmie decyzję o przeprowadzeniu kolejnego naboru, w systemie IRK zostanie otwarta rejestracja na kierunek lub specjalność. Terminy dodatkowej rejestracji zostaną podane w Katalogu kierunków IRK https://irk.us.edu.pl/irk/application/catalog , w opisie poszczególnych kierunków (przycisk: Informacje o kierunku).

return to top