Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

O jednostce

Wybierz własną ścieżkę

Kolegium ISM jest jednostką dydaktyczną, w której student sam buduje swój program kształcenia. Może wybierać zajęcia na prawie wszystkich kierunkach Uniwersytetu Śląskiego, wskazując jeden lub więcej kierunków wiodących, na których zdobędzie dyplom, a swój rozwój naukowy i zawodowy wzbogaca o dowolnie wybrane zajęcia na innych kierunkach. Przez cały okres studiów studentem opiekuje się wybrany przez niego tutor naukowy. W ten sposób w każdym semestrze student realizuje indywidualny moduł Tutoring naukowy. Rozwinięciem pracy pod opieką ekspertów jest również praca zespołowa dla studentów ISM II stopnia w ramach modułu Problemy niejednorodne, a także unikalna oferta modułów ISM, tworzona co semestr z myślą o najbardziej nowatorskich i intrygujących tematach oraz wyjątkowych prowadzących.

Od 2020 roku Kolegium organizuje również kształcenie na nowym kierunku – Indywidualne Studia Nauczycielskie. Oferta ta skierowana jest do osób, które myślą o zawodzie nauczyciela i są zainteresowane równoległym uzyskaniem uprawnień nauczycielskich (w wybranym przedmiocie szkolnym z dostępnej oferty) oraz pedagogicznych (na specjalności opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej). Daje to szersze spojrzenie na pracę w przestrzeni edukacji oraz poszerzone uprawnienia i szansę na budowanie własnych pomysłów na międzyobszarową dydaktykę.

Dzięki takiej konstrukcji studiów tworzy się niepowtarzalna, czasem bardzo nietypowa ścieżka rozwoju studenta. Dzięki temu absolwent tych studiów posiada unikalne wykształcenie, łączące w sobie profesjonalizm ukończonego kierunku z dodatkowymi umiejętnościami i wysokimi kompetencjami w zakresie samodzielności w działaniu.

Szczegółowa oferta dostępnych dla studentów ISM i ISN kierunków studiów i zajęć akademickich jest przygotowywana co roku dla danego rocznika rekrutacji – szczegóły są każdorazowo dostępne w ogólnouczelnianym systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

Jak to było kiedyś?

Kolegium ISM powstało z połączenia i rozwinięcia istniejących wcześniej na Uniwersytecie Śląskim jednostek prowadzących kształcenie interdyscyplinarne: Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Trzonem organizacyjnym i administracyjnym dzisiejszego Kolegium były przede wszystkim Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 4 marca 1997 Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaakceptował propozycję uruchomienia MISH. Powołanie tej jednostki miało na celu wykształcenie współczesnych humanistów, którzy po ukończeniu studiów byliby lepiej przygotowani do wymogów rynku pracy. Jednostka istniejąca w latach 1997-2014  współtworzyły: Wydział Filologiczny (filologia polska, filologia klasyczna, filologie obce, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna), Wydział Nauk Społecznych (filozofia, historia, socjologia, politologia), Wydział Pedagogiki i Psychologii (pedagogika, psychologia), Wydział Prawa i Administracji (prawo, administracja), Wydział Teologiczny (teologia). Studenci MISH mogli także uczestniczyć w zajęciach na innych wydziałach UŚ, innych uczelniach oraz w Polskiej Akademii Nauk.

14 lutego 2014 zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego Jego Magnificencji prof. dr hab. Wiesława Banysia rozpoczęło działalność Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (Kolegium ISM). „W 2014 roku połączyliśmy działające w Uniwersytecie Śląskim od 16 lat MISH i MISM-P w jedno, czyli w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Podział na dwa wielkie obszary wiedzy: matematyczno-przyrodniczy i humanistyczno-społeczny wydawał nam się od początku nieuzasadniony, sprzeczny z ideą uniwersytetu jako uniwersum wiedzy, wreszcie niezgodny z naturą rzeczywistości, która nie dzieli się na części odpowiadające fakultetom akademickim. Ale powód zasadniczy był inny i wciąż ten sam, jaki przyświecał powstaniu indywidualnych studiów interdyscyplinarnych – chcieliśmy kształcić studentów inaczej.” – pisał ówczesny Dyrektor Kolegium, prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

 

Dyrekcja jednostek od początku do dziś:

 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Dyrektorzy:

dr hab. prof. UŚ Olga Wolińska 1997 – 2011

prof. dr hab. Ryszard Koziołek 2011 – 2014

Zastępcy dyrektora:

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz 1997 – 2002

prof. dr hab. Wojciech Kaute 2002 – 2005

dr hab. Zbigniew Oniszczuk 2005 – 2012

dr hab. Tomasz Nawrocki 2012 – 2014

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Dyrektor:

prof. dr hab. Karol Kołodziej 1998 – 2014

Zastępca dyrektora:

prof. dr hab. Lesław Teper 1998 – 2014

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

Dyrektorzy:

prof. dr hab. Ryszard Koziołek 2014 – 2020

dr hab. Edyta Serka, prof. UŚ 2020 – do dziś

Zastępcy:

prof. dr hab. Grażyna Chełkowska 2014 – 2018

dr hab. Edyta Sierka 2018 – 2020

dr hab. Tomasz Nawrocki 2014 – 2020

dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚ 2020 – do dziś

dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ 2020 – do dziś (dyrektor kierunku Indywidualne Studia Nauczycielskie)

return to top