Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

WYNIKI EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO

08.02.2023 - 16:36 aktualizacja 13.02.2023 - 15:22
Redakcja: edytapolec

OGÓLNODOSTĘPNE EGZAMINY CERTYFIKUJĄCE
POZIOM BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ ORGANIZOWANE PRZEZ SPNJO UŚ

                                                 

Akademicki certyfikat znajomości języka obcego

Zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach lektoratowych oraz z egzaminu kończącego lektorat następuje po przedłożeniu w SPNJO Akademickiego certyfikatu znajomości języka obcego.

Opłata za wydanie akademickiego certyfikatu znajomości języka obcego
(dla studentów przystępujących nieodpłatnie)
 35,00 PLN

Należność za wydanie certyfikatu należy uiścić dopiero po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu

Dla osób podchodzących do egzaminu odpłatnie: certyfikat w cenie opłaty za egzamin.

Uczestnik, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego B2 lub C1 i chce otrzymać certyfikat UŚ, jest zobowiązany do zgłoszenia się w Sekretariacie Studium,
w celu potwierdzenia danych osobowych potrzebnych do wystawienia certyfikatu oraz przedłożenia dowodu wpłaty
w terminie do 06.03.2023 r.

Studentom, którzy nie wyrażą na piśmie zainteresowania lub nie dostarczą dowodu wpłaty certyfikaty nie będą wydawane.

Płatność za wydanie certyfikatu może być uregulowana w formie przelewu na konto Uniwersytetu Śląskiego:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

Tytuł:  SPNJO EC Nazwisko i Imię

WYNIKI KOŃCOWE EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO

 Język angielski poziom B2 

 Język angielski poziom C1 

LISTA B2.pdf

LISTA C1.pdf

 

Szczegóły tutaj: http://certyfikatyspnjo.us.edu.pl

return to top