Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

W1 – Wydział Humanistyczny

KIERUNEK DZIENNE

LEKTORAT

Rok rozpoczęcia
modułu I
DZIENNE

STOPIEŃ

II

Rok rozpoczęcia
modułu dodat.
STUDIA
ZAOCZNE
Architektura informacji W1S101 I
Doradztwo filozoficzne i coaching W1S102 I W1N99
Filologia polska W1S103 I W1S203 I
Filozofia W1S104 I W1N102
Historia W1S105 I W1N103
Historia sztuki W1S106 I W1N104
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo W1S107 I
Kognitywistyka W1S108 I W1N106
Komunikacja cyfrowa W1S109 I
Komunikacja promocyjna i kryzysowa W1S110 I
Kulturoznawstwo W1S111 I W1S211 I
Kultury mediów W1S112 I W1S212 I
Logopedia W1S113 I
Międzynarodowe studia polskie W1S114 I
Sztuka pisania W1S115 I
Turystyka historyczna W1S116 I W1N116

 

W2 – Wydział Nauk Przyrodniczych

KIERUNEK DZIENNE

LEKTORAT

Rok rozpoczęcia
modułu I
DZIENNE

STOPIEŃ II

Rok rozpoczęcia
modułu dodat.
ZAOCZNE
Biologia W2S101 Rok I sem. 2 W2S201 I
Biotechnologia W2S102 Rok I sem. 2 W2S202 I
Geografia W2S103 I
W2S203 I
Geologia W2S104 I
W2S204 I
Geologia stosowana W2S105 I
W2S205 I
Inżynieria zagrożeń środowiskowych W2S106 I
W2S206 I
Ochrona środowiska W2S107 Rok I sem. 2 W2S207 I

 

W3 – Wydział Nauk Społecznych

KIERUNEK DZIENNE

LEKTORAT

Rok rozpoczęcia
modułu I
DZIENNE

STOPIEŃ II

Rok rozpoczęcia
modułu dodat.
STUDIA
ZAOCZNE
Arteterapia W3S101 I W3N101
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe W3S102 I W3N102
Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji W3S113 I W3S213 I
Doradztwo polityczne i publiczne W3S103 I W3N103
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna W3S104 I W3N104
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna W3S105 I W3N105
Pedagogika specjalna W3S106 I W3N106
Pedagogika W3S107 I W3S207 I W3N107
Politologia W3S108 I W3N108
Praca socjalna W3S109 I W3N109
Psychologia W3S110 I W3S210 IV W3N110
Socjologia W3S111 I W3N111
Zarządzanie zasobami ludzkimi W3S112 I W3N112

 

W4 – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 

KIERUNEK DZIENNE

LEKTORAT

Rok rozpoczęcia
modułu I
DZIENNE

STOPIEŃ II

Rok rozpoczęcia
modułu dodat.
ZAOCZNE
Biofizyka W4S101 Rok I sem. 2
Chemia W4S102 I
Fizyka W4S103 II
Fizyka medyczna W4S104 II
Informatyka W4S105 I
Informatyka stosowana W4S106 I
Inżynieria biomedyczna W4S107 I
Inżynieria materiałowa W4S108 I W4S208 I
Matematyka W4S109 II W4S209 I
Mechatronika W4S110 I W4S210 I
Mikro i nanotechnologia W4S111 II
Technologia chemiczna W4S112 I

 

W5 – Wydział Prawa i Administracji

KIERUNEK DZIENNE

LEKTORAT

Rok rozpoczęcia
modułu I
DZIENNE

STOPIEŃ II

Rok rozpoczęcia
modułu dodat.
ZAOCZNE
Administracja W5S101 I W5N101
Prawo W5S102 I W5N102_pt
W5N102_we
Przedsiębiorczość W5S103 I W5N103

 

W6 – Wydział Etnologii i Nauki o Edukacji

KIERUNEK DZIENNE

LEKTORAT

Rok rozpoczęcia
modułu I
DZIENNE

STOPIEŃ II

Rok rozpoczęcia
modułu dodat.
ZAOCZNE
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną W6S101 I  
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych W6S102 I W6S202 I  
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej W6S103 I W6S203 I  
Etnologia i antropologia kulturowa W6S104 I W6S204 I  
Grafika W6S105 I  
Muzyka w multimediach W6S106 I  
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna W6S107 I W6N109
Pedagogika W6S108 I W6S208 I W6N108
Pedagogika osób
niepełnosprawnych z arteterapią
W6S208a I W6N208a
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej W6S109 I

 

W7 – Wydział Teologiczny

KIERUNEK DZIENNE

LEKTORAT

Rok rozpoczęcia
modułu I
DZIENNE

STOPIEŃ II

Rok rozpoczęcia
modułu dodat.
ZAOCZNE
Nauki o rodzinie W7S101 I
Teologia W7S102 I
Teologia pastoralna W7S103 I

 

W8 – Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

KIERUNEK DZIENNE

LEKTORAT

Rok rozpoczęcia
modułu I
DZIENNE

STOPIEŃ II

Rok rozpoczęcia
modułu dodat.
ZAOCZNE
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej W8S101 I W8S201 I W8N101
Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia W8S102 I W8S202 V
Reżyseria W8S103 I W8S203 I

 

POZOSTAŁE

KIERUNEK DZIENNE

LEKTORAT

Rok rozpoczęcia
modułu I
DZIENNE

STOPIEŃ II

Rok rozpoczęcia
modułu dodat.
ZAOCZNE
Filologia rosyjska I st.
(spec: tłumaczeniowa)
W1S1001 I  
Filologia germańska I st.
(język niemiecki od podstaw, spec. tłumaczeniowa, spec. nauczycielska)
W1S1004 I  
Filologia rosyjska I st.
(spec.: języki stosowane: język rosyjski
z językiem angielskim)
W1S1002 I  
Filologia angielska, romańska i słowiańska I st. W1S1003 I
 
Indywidualne Studia Międzyobszarowe W38S101 wg. siatki
return to top