Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Podpisanie umowy między NRA a CYBER SCIENCE połączone z konferencją prawniczą

10.06.2022 - 14:40, aktualizacja 10.06.2022 - 15:23
Redakcja: OO

10 czerwca 2022 roku w sali posiedzeń Rady Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podpisano porozumienie pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Śląskim Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Podpisy złożyli: dyrektor centrum dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ oraz prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati.

CYBER SCIENCE to konsorcjum naukowo-dydaktyczne utworzone przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską. W październiku 2022 roku centrum uruchomi studia podyplomowe z cyberbezpieczeństwa.

Podpisanie umowy o współpracy towarzyszyło konferencji pt. „W labiryncie pomocy prawnej «z urzędu» – czas na poważne zmiany” zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UŚ przez Naczelną Radę Adwokacką i działający w jej ramach Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych.

return to top