Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Komunikat w sprawie oceny okresowej na wniosek pracownika

30.03.2022 - 15:06 aktualizacja 30.03.2022 - 15:11
Redakcja: Marzena Ponicka
Tagi: ocena okresowa
W dniu 04.03.2022 r. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek na podstawie § 137 ust. 2a Statutu UŚ zarządził przeprowadzenie oceny okresowej nauczycieli akademickich w trybie oceny na wniosek rektora z inicjatywy pracownika.

Ocena zostanie przeprowadzona w terminie od 7-30 kwietnia 2022 roku.

W trybie § 10 ust. 1 i 3 Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (zarządzenie nr 167 rektora UŚ z dnia 29.09.2021 r.) właściwi pracownicy zostają poinformowani o przysługującym im 30-dniowym terminie (w okresie do 6 kwietnia 2022 r.) do przygotowania danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny, w tym uzupełnienia danych dotyczących realizacji obowiązków badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, a także do złożenia oświadczenia o przestrzeganiu prawa własności intelektualnej  za pośrednictwem Portalu Pracownika.

Więcej informacji na stronie: Ocena okresowa NA | Pracownik (us.edu.pl)

img
return to top