Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

ogłoszenia

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Komunikat dotyczący awansów na stanowisko adiunkta dla nauczycieli akademickich

Na stronie Uniwersytetu Śląskiego zostało opublikowane zarządzenie nr 54  Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie awansów na stanowisko adiunkta dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych zostało opublikowane na stronie. Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem i do ubiegania się o awans...

Kategorie: ogłoszeniaWiadomości
tagi :
więcej

Darmowe badania wzroku dla pracowników UŚ

W ramach realizowanych w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego studiów podyplomowych organizowane są bezpłatne badania wzroku. Pracownicy oraz studenci mogą skorzystać z darmowej wizyty w gabinecie optometrycznym, w którym to słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Optometria w semestrze IV oraz studenci studiów dziennych na kierunku Biofizyka, specjalność optometria,...

Kategorie: ogłoszeniaogólne
więcej

Badanie potrzeb pracowników zainteresowanych tworzeniem nowych stron internetowych

Na Uniwersytecie Śląskim powstaje nowe narzędzie do samodzielnego tworzenia stron internetowych – generator stron. Udostępniony zostanie pracownikom Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanym uruchamianiem własnych witryn. Rośnie zapotrzebowanie organizacji uczelnianych, zespołów projektowych, organizatorów konferencji i kongresów, a także indywidualnych pracowników UŚ na tworzenie dedykowanych stron internetowych. Za ich pośrednictwem promowane są działania naukowo-badawcze prowadzone na uniwersytecie i udzielane...

Kategorie: ogłoszeniawspólne
tagi :
więcej

Kryteria oceny okresowej nauczyciela akademickiego

Ocenie okresowej podlegają nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie, z wyjątkiem rektora. Oceny okresowej dokonuje się co dwa lata lub na wniosek rektora. Kryteria i tryb dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, jak również zasady i tryb powoływania komisji oceniających określa właściwe zarządzenie rektora. Ocenę okresową inicjuje Rektor zawiadamiając dziekana o...

Kategorie: ogłoszeniaWiadomości
tagi :
więcej

Polski Ład | informacja dotycząca zwrotu podatku

Dział Płac Uniwersytetu Śląskiego informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r., w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych  w dniach 31.01.2022 r. oraz 01.02.2022 r., przekazano na konta bankowe pracowników Uczelni różnicę w potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób...

Kategorie: informacjeogłoszenia
tagi :
więcej

Polski Ład | informacja, wnioski i oświadczenia

Informacja w sprawie wprowadzenia przez ustawodawcę zmian podatkowych w zakresie dotyczącym wynagrodzeń, realizowanych w ramach programu Polski Ład. W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która jest realizacją rządowego programu Polski Ład, od dnia 01.01.2022 roku będą obowiązywały zmiany podatkowe w zakresie: 1) Kwoty wolnej od podatku Zmianie ulega miesięczna ulga...

Kategorie: informacjeogłoszenia
tagi :
return to top