Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dziekani i prodziekani

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny

 • dziekan – prof. dr hab. Krzysztof Jarosz;
 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski;
 • prodziekan ds. rozwoju naukowego – prof. dr hab. Adam Dziadek;
 • prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem – dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ;
 • prodziekan ds. wymiany akademickiej – dr hab. Kazimierz Miroszewski, prof. UŚ.
Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Nauk Przyrodniczych

 • dziekan – prof. dr hab. Leszek Marynowski;
 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ;
 • prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Piotr Świątek;
 • prodziekan ds. promocji i rozwoju – dr Agata Daszkowska-Golec.
Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych

 • dziekan – prof. dr hab. Zenon Gajdzica;
 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr Małgorzata Tyrybon;
 • prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia – dr hab. Robert Pyka;
 • prodziekan ds. strategii i promocji – dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka.
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 • dziekan – prof. dr hab. Danuta Stróż;
 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr Katarzyna Trynda;
 • prodziekan ds. badań naukowych – prof. dr hab. Jerzy Dajka.
Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

 • dziekan – prof. dr hab. Czesław Martysz;
 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr hab. Witold Kurowski;
 • prodziekan ds. badań naukowych – dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ.
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

 • dziekan – dr hab. Krzysztof Marek Bąk;
 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr hab. Bogusław Dziadzia;
 • prodziekan ds. twórczości artystycznej i umiędzynarodowienia – dr hab. Małgorzata Kaniowska;
 • prodziekan ds. rozwoju, promocji i współpracy z otoczeniem – dr hab. Kinga Czerwińska.
Wydział Teologiczny Wydział Teologiczny

 • dziekan – ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ;
 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr hab. Marek Wójtowicz.
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

 • dziekan – dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ;
 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – mgr Ernest Wilde;
 • prodziekan ds. umiędzynarodowienia i organizacji – dr inż. Olaf Flak;
 • prodziekan ds. sztuki – prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz.
Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 • dziekan – dr hab. Alina Świeściak-Fast, prof. UŚ;
 • prodziekan – dr hab. Michał Baczyński, prof. UŚ.
Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum(...) Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 • dziekan – dr hab. Mariusz Grabiec.
return to top