Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Aktualne oferty pracy NNA

pracownik do obsługi biura ׀ Biuro Rzecznika Praw i Warto(...) pracownik do obsługi biura ׀ Biuro Rzecznika Praw i Wartości Akademickich

Uniwersytet Śląski w K­atowicach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko pracy związane z obsługą Biura Rzecznika Praw i Wartości Akademickich

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Nr ref: 34/2020/NNA/BRPiWA/RW

UWAGA: rekrutacja na tym etapie skierowana jest do pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (rekrutacja wewnętrzna)

ZAKRES ZADAŃ:

 • przygotowywanie projektów pism dla Rzecznika praw i wartości akademickich,
 • rejestrowanie i opracowywanie korespondencji Rzecznika praw i wartości akademickich,
 • prowadzenie archiwum spraw podejmowanych przez Rzecznika praw i wartości akademickich,
 • utrzymywanie kontaktu z osobami zainteresowanymi spotkaniem z Rzecznikiem praw i wartości akademickich i organizacja tych spotkań,
 • aktualizacja informacji dotyczących działalności Rzecznika praw i wartości akademickich na stronie www,
 • uczestnictwo w spotkaniach z udziałem Rzecznika praw i wartości akademickich lub na jego polecenie,
 • organizacja podróży służbowych Rzecznika praw i wartości akademickich,
 • współpraca z innymi jednostkami administracji ogólnouczelnianej w Uniwersytecie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Rzecznika praw i wartości akademickich.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja),
 • doświadczenie w pracy administracyjnej w uczelni,
 • znajomość języka angielskiego min. B2 w mowie i piśmie,
 • biegła obsługa pakietu MS Office.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie,
 • wysoka kultura osobista,
 • ukończona lub rozpoczęta aplikacja adwokacka lub radcowska będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi stron internetowych.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • miesięczne premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • dobrą atmosferę w pracy.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 23 sierpnia 2020 roku, wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać nasze oczekiwania. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

 

inspektor nadzoru inwestorskiego ׀ Dział Inwestycji i Inf(...) inspektor nadzoru inwestorskiego ׀ Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej

Uniwersytet Śląski w K­atowicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno budowlanej, do pracy w Dziale Inwestycji
i Infrastruktury Budowlanej

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Nr ref: 33/2020/NNA/DIIB/RWZ

ZAKRES ZADAŃ:

 1. planowanie, przygotowywanie i realizacja oraz rozliczanie inwestycji i remontów obiektów budowlanych,
 2. wydawanie opinii technicznych,
 3. wykonywanie obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego,
 4. przygotowywanie danych technicznych i założeń oraz opisów przedmiotu zamówienia na potrzeby dokumentacji przetargowej,
 5. kosztorysowanie, w tym ustalanie szacunkowych wartości zamówienia,
 6. organizowanie procesu budowy,
 7. koordynacja branżowa uczestników procesu budowlanego,
 8. wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji,
 9. współpraca z innymi jednostkami uczelni w zakresie ww. zadań,
 10. prowadzenie korespondencji w zakresie przydzielonych zadań.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność kosztorysowania w programie NORMA,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność oraz gotowość do uczenia się oraz dzielenia wiedzą,
 • skrupulatność i terminowość,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
 • mile widziane referencje.

 

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełny wymiar etatu lub część etatu w zależności od preferencji kandydata,
 • ryczałt na paliwo i delegacje w związku z wyjazdami służbowymi,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • miesięczne premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru, zajęć sportowych)
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ,
 • dobrą atmosferę w pracy w doświadczonym zespole.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 11 września 2020 roku, wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

 

 

pracownik do obsługi projektu KE Transform 4 Europe ׀ biur(...) pracownik do obsługi projektu KE Transform 4 Europe ׀ biuro projektu

Uniwersytet Śląski w K­atowicach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko pracy związane z obsługą projektu Komisji Europejskiej Transform 4 Europe realizowanego w ramach programu ERASMUS+

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Nr ref: 31/2020/NNA/T4E/RWZ

ZAKRES ZADAŃ:

 • obsługa administracyjna projektu Transform 4 Europe,
 • monitorowanie/koordynowanie realizacji zadań w projekcie zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie w tym zakresie do kierownika projektu,
 • rozliczanie kosztów projektu i prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymaganiami instytucji finansującej projekt,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji założeń projektu,
 • organizacja oraz obsługa spotkań i wydarzeń realizowanych w ramach projektu, w tym wydarzeń organizowanych w formule on-line,
 • organizacja i rozliczanie wyjazdów krajowych i zagranicznych realizowanych w ramach projektu,
 • współpraca z innymi jednostkami administracji ogólnouczelnianej w Uniwersytecie oraz instytucjami partnerskimi w projekcie zakresie niezbędnym do jego realizacji.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowany przebieg pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów oraz współpracą międzynarodową,
 • znajomość języka angielskiego min. B2 w mowie i piśmie,
 • obsługa pakietu MS Office (w tym praktyczna znajomość MS Excel).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość zasad i wytycznych realizacji projektów unijnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia, czytania i interpretowania dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji w języku angielskim),
 • umiejętność obsługi narzędzi IT wspomagających organizację i obsługę spotkań (w tym platformy MS Teams, Zoom itp.),
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • wysoki poziom zaangażowania oraz dynamika w działaniu,
 • umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w uczelni,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi systemu ERP (SAP),
 • znajomość języka niemieckiego i/lub języka hiszpańskiego i/lub języka włoskiego na poziomie min. B2 będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu od listopada 2020 r.,
 • realizację zadań w międzynarodowym środowisku akademickim umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • premie regulaminowe,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • dobrą atmosferę w pracy.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 10 września 2020 roku, wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

specjalista ׀ Biuro Współpracy z Gospodarką specjalista ׀ Biuro Współpracy z Gospodarką

Uniwersytet Śląski w K­atowicach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko specjalisty w Biurze Współpracy z Gospodarką

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Nr ref: 32/2020/NNA/DWG/RWZ

ZAKRES ZADAŃ:

 • nawiązywanie kontaktów pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni,
 • poszukiwanie możliwości współpracy z aktualnymi i potencjalnymi partnerami Uczelni,
 • analizowanie potrzeb rynkowych, w tym zapotrzebowania na usługi badawcze,
 • analizowanie potencjału komercyjnego Uczelni,
 • przygotowywanie ofert technologicznych i ofert współpracy,
 • opracowywanie ścieżek komercjalizacji i modeli biznesowych,
 • udział oraz organizacja spotkań i wydarzeń o charakterze science to business,
 • udział oraz organizacja imprez targowo-wystawienniczych,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych o prowadzonych badaniach, projektach, uzyskanych wynalazkach, posiadanych technologiach.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowane minimum 4 lata stażu pracy,
 • udokumentowane minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze transferu technologii lub współpracy na linii nauka-biznes,
 • znajomość tematyki transferu technologii, komercjalizacji wyników badań,
 • biegła obsługa pakietu MS Office (w tym praktyczna znajomość MS Excel),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B1.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wiedza nt. systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • umiejętność analizy i prezentacji danych,
 • komunikatywność oraz gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • miesięczne premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • dobra atmosfera w pracy.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 27 sierpnia 2020 roku, wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

 

specjalista ׀ Dział Promocji specjalista ׀ Dział Promocji

Uniwersytet Śląski w K­atowicach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko specjalisty w Dziale Promocji

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Nr ref: 30/2020/NNA/DPr/RWZ

ZAKRES ZADAŃ:

Pracownik zatrudniony na stanowisku będzie realizował zadania związane z marketingiem, komunikacją, budowaniem wizerunku, popularyzacją, współpracą instytucjonalną itp. Zakres zadań przypisanych do stanowiska będzie obejmował w szczególności:

 • współtworzenie i wdrażanie strategii promocji uczelni,
 • tworzenie i współtworzenie kampanii promocyjnych na małą i dużą skalę dotyczących działalności uczelni, w tym rekrutacji studentów, badań naukowych, wydarzeń ogólnoakademickich oraz dla szerokiej publiczności (m.in. tworzenie koncepcji, planu, harmonogramu oraz kosztorysu kampanii),
 • koordynowanie realizacji kampanii promocyjnych (m.in. realizacja harmonogramu, ewaluacja),
 • opracowywanie koncepcji materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących działalności uczelni, w tym rekrutacji studentów, badań naukowych, wydarzeń ogólnoakademickich oraz dla szerokiej publiczności,
 • koordynowanie realizacji materiałów informacyjno-promocyjnych (m.in. zbieranie materiałów, współpraca z grafikami),
 • kreowanie i zamawianie materiałów promocyjnych z logo uczelni, współtworzenie ofert współpracy promocyjnej,
 • zaangażowanie w organizację wydarzeń akademickich,
 • zaangażowanie w organizację wydarzeń popularyzujących naukę.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowane minimum 4 lat stażu pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań,
 • znajomość języka angielskiego min. B2,
 • obsługa pakietu MS Office (w tym praktyczna znajomość MS Excel).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w branży PR, marketingowej, reklamowej, eventowej oraz w mediach,
 • doświadczenie w opracowywaniu, planowaniu i realizowaniu kampanii promocyjnych, informacyjnych,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń,
 • doświadczenie w pracy z grafikami,
 • umiejętności copywriterskie (tzw. lekkie pióro),
 • znajomość zasad funkcjonowania uczelni,
 • samodzielność, dyspozycyjność, zdecydowanie,
 • umiejętności analitycznego myślenia, planowania, rozwiązywania problemów,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w uczelni,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi systemu ERP (SAP).

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w kreatywnym zespole,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • premie regulaminowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • dobrą atmosferę w pracy.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 24 sierpnia 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

pracownik do obsługi funduszy zagranicznych ׀ Dział Proje(...) pracownik do obsługi funduszy zagranicznych ׀ Dział Projektów

Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje pracownika do obsługi funduszy zagranicznych w Dziale Projektów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Adres miejsca pracy: Dział Projektów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Nr ref: 29/2020/NNA/DPR/RWZ                   

ZAKRES ZADAŃ:

 1. obsługa administracyjna projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych np. z PO WER, PO IŚ, Interreg, RPO WSL,
 2. doradztwo i wsparcie dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w zakresie źródeł zewnętrznego finansowania badań naukowych i działalności edukacyjnej,
 3. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z zagranicznych źródeł zewnętrznych,
 4. współpraca z instytucjami finansującymi działalność szkolnictwa wyższego.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania projektów finansowanych ze środków UE,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE na realizację projektów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość obsługi systemów SOWA i/lub SL2014 i/lub LSI RPO WSL lub inne,
 • ukończone kursy lub szkolenia w zakresie ww.,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do dzielenia wiedzą i doświadczeniem,
 • znajomość języka angielskiego: mile widziana,
 • odpowiedzialność i odporność na stres,
 • gotowość do uczenia się.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w środowisku akademickim,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • miesięczne premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in.: dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych),
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ,
 • dobrą atmosferę w pracy w doświadczonym zespole.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2020 roku, wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

pracownik do obsługi funduszy krajowych ׀ Dział Projektów pracownik do obsługi funduszy krajowych ׀ Dział Projektów

Uniwersytet Śląski w K­atowicach poszukuje pracownika do obsługi funduszy krajowych w Dziale Projektów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Adres miejsca pracy: Dział Projektów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Nr ref: 28/2020/NNA/DPR/RWZ

ZAKRES ZADAŃ:

 1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł krajowych , m.in.
  w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 2. doradztwo dla pracowników uczelni w zakresie pozyskiwania krajowych funduszy zewnętrznych,
 3. obsługa administracyjna realizowanych dofinansowanych projektów naukowych, w tym ścisła współpraca z kierownikami projektów,
 4. współpraca z instytucjami finansującymi naukę.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie związane z realizacją projektów badawczych lub obsługą administracyjną projektów finansowanych ze środków krajowych,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wiedza nt. systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • znajomość zagadnień dotyczących zawierania i realizowania umów cywilnoprawnych,
 • proaktywność oraz otwartość na zmiany,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność współdziałania w zespole,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i odporność na stres,
 • komunikatywność oraz gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • gotowość do uczenia się.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w środowisku akademickim,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • miesięczne premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in.: dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych),
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ,
 • dobrą atmosferę w pracy w doświadczonym zespole.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2020 roku, wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

pracownik do pozyskiwania środków finansowych na badania (...) pracownik do pozyskiwania środków finansowych na badania ׀ Dział Projektów

Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje pracownika do zadań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na badania w Dziale Projektów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Adres miejsca pracy: Dział Projektów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Nr ref: 27/2020/NNA/DPR/RWZ                     

ZAKRES ZADAŃ:

Działania mające na celu:

 • zwiększenie w uniwersytecie efektywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania dostępnych dla uczelni wyższych, m.in. z funduszy UE, ze szczególnym uwzględnieniem programu Horyzont 2020/Europa,
 • nawiązywanie przez UŚ partnerstw międzynarodowych w celu aplikowania i/lub wspólnej realizacji dofinansowanych projektów,
 • upowszechnianie informacji nt. możliwości uzyskiwania wsparcia z ww. środków wśród społeczności akademickiej uczelni,
 • zapewnienie widzialności oferty badawczej UŚ na arenie międzynarodowej.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • 5 letnie doświadczenie w pracy w obszarze pozyskiwania funduszy zagranicznych
  i krajowych na projekty badawcze uczelni, a także realizacji dofinansowanych projektów badawczych,
 • znajomość zasad programu Horyzont 2020 oraz pozostałych programów UE dysponujących środkami dla uczelni wyższych na realizację projektów badawczych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i kreatywność,
 • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • odpowiedzialność i odporność na stres,
 • gotowość do uczenia się.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w środowisku akademickim,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • miesięczne premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in.: dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych),
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ,
 • dobrą atmosferę w pracy w doświadczonym zespole.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2020 roku, wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

pracownik do obsługi projektów B+R ׀ Dział Projektów pracownik do obsługi projektów B+R ׀ Dział Projektów

Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje pracownika do obsługi projektów B+R w Dziale Projektów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Adres miejsca pracy: Dział Projektów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Nr ref: 26/2020/NNA/DPR/RWZ                   

ZAKRES ZADAŃ:

 1. obsługa administracyjna projektów B+R uczelni dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 2. doradztwo i wsparcie dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w zakresie źródeł zewnętrznego finansowania projektów B+R,
 3. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów B+R ze źródeł zewnętrznych,
 4. współpraca z instytucjami finansującymi działalność szkolnictwa wyższego w obszarze B+R.

 

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania dofinansowanych projektów B+R,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów B+R.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w opracowywaniu analiz rynku i studiów wykonalności,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • odpowiedzialność i odporność na stres,
 • gotowość do uczenia się.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w środowisku akademickim,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • miesięczne premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in.: dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych),
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ,
 • dobrą atmosferę w pracy w doświadczonym zespole.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2020 roku, wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

informatyk ׀ Pion Dyrektora ds. Informatyzacji informatyk ׀ Pion Dyrektora ds. Informatyzacji

Uniwersytet Śląski w K­atowicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko informatyka do działów informatycznych.


Adres miejsca pracy: Katowice, Sosnowiec

Nr ref: 23/2020/NNA/IT/RWZ                      

ZAKRES ZADAŃ:

 1. odpowiedzialność za typowy helpdesk dla pracowników;
 2. opieka nad infrastrukturą IT,
 3. rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej,
 4. administrowanie stanowiskami komputerowymi,
 5. wspieranie Zespołu w administrowaniu siecią komputerową oraz
  monitorowaniu jej funkcjonowania.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegłość w użytkowania systemu Windows oraz Linux,
 • umiejętność konfiguracji systemu operacyjnego Windows,
 • umiejętność obsługi sieci LAN/WAN i WIFI,
 • umiejętność rozbudowy/wymiany komponentów komputerów PC,
 • umiejętność diagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów operacyjnych, aplikacji oraz sieci komputerowej,
 • język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość konfiguracji przełączników sieciowych;
 • umiejętność konfiguracji systemu Linux
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • samodzielność w organizacji pracy, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność,
 • gotowość do uczenia się,
 • umiejętność redagowania pism.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w środowisku akademickim,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • miesięczne premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in.: dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych),
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ,
 • dobrą atmosferę w pracy.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2020 roku, wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

 

return to top