Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik
adiunkt (post-doc) | Wydział Nauk Społecznych adiunkt (post-doc) | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt (post-doc)

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 2/2022/NA/WNS/IP/p-d

Data publikacji ogłoszenia: 14 lutego 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty, do zatrudnienia została rekomendowana pani dr Marta Łukowska

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 kwietnia 2022 r.

profesor uczelni | Wydział Nauk Społecznych profesor uczelni | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 71/2021/NA/WNS/IS

Data publikacji ogłoszenia: 13 grudnia 2021

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia została rekomendowana pani Magdalena Szpunar.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 4 marzec 2022

lektor | Wydział Humanistyczny lektor | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: lektor

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 55/2021/NA/WH

Data publikacji ogłoszenia: 22 listopada 2021 r

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 28.01.2022 r.

asystent | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji asystent | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Nr referencyjny ogłoszenia: 54/2021/NA/WSNE/ISP

Data publikacji ogłoszenia: 6 września 2021 r

Konkurs został nierozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 18.10.2021 r.

lektor | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych lektor | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: lektor

Jednostka zatrudniająca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Nr referencyjny ogłoszenia: 53/2021/NA/SPNJO

Data publikacji ogłoszenia: 6 września 2021 r

Konkurs został nierozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 4.10.2021 r.

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 85/2021/NA/WH/IL

Data publikacji ogłoszenia: 10 stycznia 2022

 

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia został rekomendowany pan Michał Jakubski.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 1 marca 2022

asystent | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji asystent | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Nr referencyjny ogłoszenia: 73/2021/NA/WSNE/ISP

Data publikacji ogłoszenia: 16 grudnia 2021

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia został rekomendowany pan Adam Cichy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2 luty 2022

adiunkt | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji adiunkt | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Nr referencyjny ogłoszenia: 72/2021/NA/WSNE/ISP

Data publikacji ogłoszenia: 17 grudnia 2021

 

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia została rekomendowana pani Ilona Herma-Pasińska.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2 luty 2022

profesor | Wydział Nauk Społecznych profesor | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 69/2021/NA/WH/IF

Data publikacji ogłoszenia: 09 listopada 2021

 

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia został rekomendowany pan Wojciech Sady.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2021 r.

adiunkt | Wydział Nauk Społecznych adiunkt | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 66/2021/NA/WNP/INoZ

Data publikacji ogłoszenia: 25 listopada 2021

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia została rekomendowana pani Anna Abramowicz.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 luty 2022 r.

adiunkt (post-doc) | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt (post-doc) | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt (post-doc)

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 62/2021/NA/WNST/ICH/p-d

Data publikacji ogłoszenia: 29 października 2021

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia został rekomendowany pan Mahadeo R. Patil.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 stycznia 2022 r.

asystent | Wydział Humanistyczny asystent | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 57/2021/NA/WH

Data publikacji ogłoszenia: 23 października 2021

Konkurs został nierozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 14.02.2022 r.

asystent | Wydział Humanistyczny asystent | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 56/2021/NA/WH

Data publikacji ogłoszenia: 23 listopada 2021 r

 

Konkurs został nierozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 19.01.2022 r.

asystent | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego asystent | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny ogłoszenia: 79/2021/NA/SF

Data publikacji ogłoszenia: 23 grudnia 2021

Liczba nadesłanych ofert: 3

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji:

asystent | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego asystent | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny ogłoszenia: 78/2021/NA/SF

Data publikacji ogłoszenia: 23 grudnia 2021

Liczba nadesłanych ofert: 3

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 18 lutego 2022 roku

adiunkt | Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji adiunkt | Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji

Nr referencyjny ogłoszenia: 86/2021/NA/WSNE

Data publikacji ogłoszenia: 23 grudnia 2021

Liczba nadesłanych ofert: 3

Konkurs został rozstrzygnięty.

adiunkt | Wydział Nauk Społecznych adiunkt | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 70/2021/NA/WNS/IP

Data publikacji ogłoszenia: 13 grudnia 2021

Liczba nadesłanych ofert: 1

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 25 stycznia 2022 roku

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Przyrodniczych,

Nr referencyjny ogłoszenia: 68/2021/NA/WNP/INoZ_post-doc

Data publikacji ogłoszenia: 9 listopada 2021 roku

Liczba nadesłanych ofert: 2

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 grudnia 2021

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Przyrodniczych

Nr referencyjny ogłoszenia: 67/2021/NA/WNP/IBBiOŚ

Data publikacji ogłoszenia: 7 grudnia 2021

Liczba nadesłanych ofert: 1

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 25 stycznia 2022 roku

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 60/2021/NA/WH/IL

Data publikacji ogłoszenia: 25 października 2021

Liczba nadesłanych ofert: 7

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 4 stycznia 2022 roku

adiunkt | Wydział Nauk Społecznych adiunkt | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 59/2021/NA/WNS/ZZL

Data publikacji ogłoszenia: 25 października 2021

Liczba nadesłanych ofert: 2

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji:

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 58/2021/NA/WH

Data publikacji ogłoszenia: 24 listopada 2021

Liczba nadesłanych ofert: 2

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 19 stycznia 2022 roku

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 60/2021/NA/WH/IL

Data publikacji ogłoszenia: 25 października 2021

Liczba nadesłanych ofert: 7

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 4 stycznia 2022 roku

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 68/2021/NA/WNP/INoZ_post-doc

Data publikacji ogłoszenia: 9 listopada 2021 roku

Liczba nadesłanych ofert: 2

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 grudnia 2021

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo -dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 64/2021/NA/WNP/IBBiOŚ

Data publikacji ogłoszenia: 18 listopada 2021 roku

Liczba nadesłanych ofert: 1

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 grudnia 2021

adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Jednostka zatrudniająca: Instytut Chemii

Nr referencyjny ogłoszenia: 50/2021/NA/WNST/ICH
Data publikacji ogłoszenia: 4 sierpnia 2021

Konkurs został rozstrzygnięty, do zatrudnienia została rekomendowana dr Małgorzata Musiał
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 października 2021

lektor | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych lektor | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: lektora w grupie pracowników dydaktycznych (2 stanowiska)

Jednostka zatrudniająca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Nr referencyjny ogłoszenia: 22/2021/NA/SPNJO

Data publikacji ogłoszenia: 13 maja 2021 roku 

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 lipca 2021 roku 

lektor | Wydział Humanistyczny lektor | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: lektora w grupie pracowników dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 28/2021/NA/WH 

Data publikacji ogłoszenia: 2 lipca 2021 roku

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 1 października 2021 roku

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 47/2021/NA/WH/INoK

Data publikacji ogłoszenia: 5 sierpnia 2021

Konkurs został rozstrzygnięty.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 września 2021

return to top