Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

PODPIS SIMPLYSIGN

 

Umowa ogólnouczelniana – wydanie max. 60 podpisów elektronicznych SimplySign;

obowiązuje w terminie: 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do wcześniejszego wykorzystania przedmiotu zamówienia lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia.

Wykonawca: AUTENTI Sp. z o.o.; ul. Święty Marcin 29/8; 61-806 Poznań 

Nr umowy: DL.230.54.JB.2021 z  dnia 20.05.2021r.

Osoba nadzorująca realizację umowy po stronie Zamawiającego: 

Joanna Bruch; tel. 32 3591838; e-mail: joanna.bruch@us.edu.pl
Dział Logistyki; Sekcja Usług; ul. Bankowa 12; Katowice; pok. B1.3

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Wykonawcy:  

Łukasz Zakrzewski; tel. 508 481 113; e-mail: lukasz.zakrzewski@autenti.com
Przydatne informacje w celu realizacji usługi:

  1. Warunkiem realizacji usługi jest prawidłowe wypełnienie zamówienia – załącznik nr 2 do umowy (dostępny jest w wersji edytowalnej). Proszę komasować potrzeby w ramach danej jednostki
    i zamówienie traktować jako zbiorcze. Zamówienie należy wypełnić komputerowo i przesłać na adres mailowy: joanna.bruch@us.edu.pl, póki co – bez podpisu upoważnionej osoby.
  2. Po zweryfikowaniu poprawności danych i mailowej zwrotnej akceptacji, na zamówieniu należy uzyskać podpis osoby upoważnionej (zgodnie z zapisami paragrafu 2 umowy). Skan podpisanego zamówienia należy ponownie przesłać na adres mailowy: joanna.bruch@us.edu.pl wraz ze wskazaniem w mailu przewodnim typu dekretacji tj.: MPK-a i ZFIN-u, z których będzie dokonywana zapłata faktury za zamówione podpisy.
  3. Upoważniona osoba po stronie Wykonawcy skontaktuje się z osobami wskazanymi na zamówieniu w celu przeprowadzenia realizacji usługi.
  4. Po wykonaniu usługi, Wykonawca wyśle na maila: joanna.bruch@us.edu.pl podpisane dwa egzemplarze protokołu odbioru – załącznik nr 3 do umowy. Jeden protokół zostanie odesłany osobie, która przesyłała wcześniej zamówienie, celem uzyskania na nim podpisu upoważnionej osoby (zgodnie z zapisami paragrafu 2 umowy). Skan podpisanego protokołu należy odesłać na adres mailowy: joanna.bruch@us.edu.pl. Oryginał  protokołu proszę pocztą wewnętrzną skierować do: Joanna Bruch Dział Logistyki.
  5. Podpisany obustronnie protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia i rozliczenia faktury za usługę nim objętą. Rozliczeniem faktury zajmować będzie się Realizator postępowania.


W przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań proszę o kontakt:

Joanna Bruch; tel. 32 3591838; e-mail: joanna.bruch@us.edu.pl

 

Umowa DL.230.54.JB.2021

 

Załącznik nr 2 do umowy

 

Załącznik nr 3 do umowy

 

return to top