Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 16 grudzień 2019 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się 16 grudnia 2019 r. o godz. 11.30 w sali nr 29 w budynku rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Porządek posiedzenia:

1. Komunikaty Prorektora ds. Kształcenia i Studentów;

2. Opinie do wniosków Wydziału Humanistycznego inicjujących utworzenie nowych kierunków studiów:

a) komunikacja promocyjna i kryzysowa studia drugiego stopnia – ref. dr Katarzyna Sujkowska –Sobisz, prof. UŚ; powołanie recenzentów;

b) komunikacja cyfrowa studia pierwszego stopnia; kierunek we współpracy z Wydziałem Nauk Ścisłych i Technicznych – ref dr Katarzyna Sujkowska –Sobisz, prof. UŚ i dr hab. inż. Michał Mierzwa prof. UŚ; powołanie recenzentów;

c) twórcze pisanie i marketing wydawniczy studia drugiego stopnia – ref. dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚ; powołanie recenzentów;

d) administrowanie środowiskiem studia drugiego stopnia – ref. dr hab. Grzegorz Dobrowolski prof. UŚ (Wydział Prawa i Administracji) i dr hab. Edyta Sierka (Wydział Nauk Przyrodniczych).

3. Opinia do wniosku Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji inicjującego utworzenie kierunku pedagogika specjalna na poziomie studiów jednolitych magisterskich (Filia w Cieszynie);

4. Diagnoza sytuacji dydaktycznej Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – ref. dr Katarzyna Trynda prof. UŚ;

5. Diagnoza sytuacji dydaktycznej Wydziału Teologicznego – ref. dr hab. Marek Wójtowicz;

6. Powołanie zespołu ds. nowelizacji wytycznych w zakresie wymagań dla tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

7. Dyskusja o wskaźnikach strategii UŚ dotyczących kształcenia i studentów oraz o polityce kształcenia – ref. Przemysław Grzonka Kierownik Działu Jakości i Analiz Strategicznych;

8. Sprawy bieżące;

9. Wolne wnioski

return to top