Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się 18 maja 2020 r. o godz. 11.30 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Porządek posiedzenia:

1. Komunikaty Prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszarda Koziołka;

2. Ustalanie i przydzielanie obowiązków w ramach indywidualnego przydziału obowiązków (IPO) – opinia na wniosek Zespołu ds. kryteriów kluczowych procesów kadrowych;

3. Opinia do projektów zmieniających uchwały Senatu w sprawie:

  1. warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2020/2021;
  2. szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;

4. Opinia do projektu uchwały Senatu w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

5. Powołanie recenzentów dla oceny nowego programu studiów drugiego stopnia inżynierskich na kierunku mechatronika;

6. Opinie dotyczące modyfikacji programów studiów dla edycji od roku akademickiego 2020/2021:

a) biofizyka – studia pierwszego stopnia stacjonarne,
b) biologia – studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne,
c) pedagogika – Katowice, studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne,
d) ochrona środowiska – studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne,
e) matematyka – studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne,
f) matematyka – studia drugiego stopnia niestacjonarne,
g) filologia romańska:

  1. studia pierwszego stopnia stacjonarne,
  2. studia drugiego stopnia stacjonarne,

h) filologia germańska:

  1. studia pierwszego stopnia stacjonarne,
  2. studia drugiego stopnia stacjonarne,

i) pedagogika – filia w Cieszynie:

  1. studia pierwszego stopnia stacjonarne,
  2. studia drugiego stopnia stacjonarne,
  3. studia pierwszego stopnia niestacjonarne,
  4. studia drugiego stopnia niestacjonarne,

7. Sprawy bieżące;
8. Wolne wnioski

return to top