Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się 20 stycznia 2020 r. o godz. 11.30 w sali nr 29 w budynku rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Porządek posiedzenia:

 1. Komunikaty Prorektora ds. Kształcenia i Studentów;
 2. Opinia do wniosku Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w sprawie ustalenia programu studiów prowadzonego w języku angielskim na kierunku zarządzanie kreatywne w nowych mediach (Creative management in new media) obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 – ref. dr hab. Olaf Flak prof. UŚ;
 3. Opinia do wniosku Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji o ustalenie programu studiów kierunku pedagogika specjalna na poziomie studiów jednolitych magisterskich (realizowanego w Filii w Cieszynie);
 4. Opinie do propozycji zmian w programach studiów kierunków i specjalności tzw. nauczycielskich z uwagi na wejście w życie nowego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:
  • Wydział Nauk Społecznych kierunek:
   • pedagogika studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne, ref. dr hab. Maciej Bernasiewicz prof. UŚ;
  • Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych kierunek:
   • matematyka specjalność: nauczycielska – nauczanie matematyki w szkołach ponadpodstawowych studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne,
   • matematyka specjalność: nauczycielska – nauczanie matematyki i informatyki studia pierwszego stopnia stacjonarne,
  • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji kierunki:
   • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne,
   • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia drugiego stopnia stacjonarne,
   • pedagogika studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne,
   • pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią – studia stacjonarne drugiego stopnia,
  • Wydział Nauk Przyrodniczych kierunek:
   • Geografia studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne,
  • Wydział Nauk Humanistycznych kierunki:
   • historia studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne,
   • filologia angielska studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne, studia drugiego stopnia niestacjonarne,
   • filologia germańska studia pierwszego stopnia stacjonarne,
   • filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne,
  • Wydział Teologiczny kierunki:
   • nauki o rodzinie studia pierwszego stopnia stacjonarne,
   • teologia studia jednolite magisterskie niestacjonarne
 5. Opinie do propozycji modyfikacji w programach studiów:
  • Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
   • informatyka stosowana studia pierwszego stopnia stacjonarne,
   • matematyka
 6. Opinia do projektu uchwały Senatu w sprawie Wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – ref. dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ przewodniczący powołanego w tej sprawie Zespołu;
 7. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – polegającej na tym, że w miejsce nadawanego absolwentom niektórych studiów tytułu zawodowego magister sztuki wprowadza się na tytuł zawodowy magister – ref. Ewa Słomiana kierownik Działu Kształcenia;
 8. Diagnoza sytuacji dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych – ref. dr Małgorzata Tyrybon – Prodziekan ds. kształcenia i studentów tego Wydziału;
 9. Diagnoza sytuacji dydaktycznej Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji – ref. dr hab. Bogusław Dziadzia, prof. UŚ – Prodziekan ds. kształcenia i studentów tego Wydziału;
 10. Informacja na temat przekazanych Strategii rozwoju Wydziału w zakresie kształcenia– ref. Przemysław Grzonka Kierownik Działu Jakości i Analiz Strategicznych;
 11. Opinia do projektu zarządzenia Rektora w sprawie praktyk zawodowych studentów – ref. Ewa Słomiana kierownik Działu Kształcenia;
 12. Sprawy bieżące;
 13. Wolne wnioski

return to top