Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Porządek posiedzenia:

 1. Komunikaty Prorektora ds. kształcenia i studentów;
 2. Opinia do projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2020/2021;
 3. Opinia do projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2021/2022;
 4. Opinie do propozycji modyfikacji programów studiów obowiązujących od roku akademickiego 2020/2021:
 • Wydział Humanistyczny:
  1. architektura informacji
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
  2. filologia angielska
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
   studia stacjonarne drugiego stopnia
   studia niestacjonarne drugiego stopnia
  3. filologia germańska
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
   studia stacjonarne drugiego stopnia
  4. historia
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
   studia stacjonarne drugiego stopnia
   studia niestacjonarne pierwszego stopnia
  5. historia sztuki
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
  6. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
  7. międzynarodowe studia polskie
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
   studia stacjonarne drugiego stopnia
  8. sztuka pisania
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
  9. turystyka historyczna
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Wydział Nauk Przyrodniczych:
  1. geologia
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
  2. geologia stosowana
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Wydział Nauk Społecznych:
  1. arteterapia
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
  2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
   –  studia niestacjonarne pierwszego stopnia
  3. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   studia stacjonarne jednolite magisterskie
   studia niestacjonarne jednolite magisterskie
  4. pedagogika specjalna
   studia stacjonarne jednolite magisterskie
   studia niestacjonarne jednolite magisterskie
  5. politologia
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
   studia stacjonarne drugiego stopnia
   studia niestacjonarne pierwszego stopnia
   studia niestacjonarne drugiego stopnia
  6. praca socjalna
   studia stacjonarne drugiego stopnia
   studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych:
  1. informatyka
   studia stacjonarne drugiego stopnia
   studia niestacjonarne drugiego stopnia
  2. informatyka stosowana
   studia stacjonarne pierwszego stopnia  (cykl dydaktyczny roku akademickiego 2019/2020)
  3. matematyka
   studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji:
  1. animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
   studia stacjonarne pierwszego stopnia;
  2. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   studia stacjonarne jednolite magisterskie
   studia niestacjonarne jednolite magisterskie
 1. Opinia do projektów programów studiów podyplomowych obowiązujących od cyklu roku akademickiego 2020/2021:

1. Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla nauczycieli przedmiotu

2. Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych.

Dotychczasowa nazwa: Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki. Zmiana nazwy, zmiana programu i podział na dwie specjalności w zależności od odbiorców.

 1. Informacja w sprawie zasad przyznawania stypendiów – ref. Justyna Szostek-Aksamit – Kierownik Centrum Obsługi Studenta ;
 2. Sprawy bieżące;
 3. Wolne wnioski  Projekt dyplomu dla kierunku: arteterapia

return to top