Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

W dniu 6 kwietnia br. przesłany zostanie do członków Komisji z prawem do głosowania formularz z prośbą o głosowanie opinii w poszczególnych punktach porządku posiedzenia.

I. Opinia do ustalenia programów studiów nowych kierunków począwszy od roku akademickiego 2020/2021

  1. Administrowanie środowiskiem (WPiA) – studia stacjonarne drugiego stopnia;
  2. Aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi (WNP)  – studia stacjonarne drugiego stopnia (inżynierskie);
  3. Komunikacja cyfrowa (WH)  – studia stacjonarne pierwszego stopnia;
  4. Twórcze pisanie i marketing wydawniczy (WH) – studia stacjonarne drugiego stopnia;
  5. Indywidualne studia nauczycielskie (WNS)  – studia stacjonarne pierwszego stopnia;
    oraz  poziomu studiów:
  6. Komunikacja promocyjna i kryzysowa (WH) – studia stacjonarne drugiego stopnia.

W materiałach załączone zostały opinie wyznaczonych przez Komisję recenzentów.

II. Opinie do propozycji modyfikacji programów studiów od roku akademickiego 2020/2021

III. Opinia do likwidacji studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku turystyka do roku akademickiego 2020/2021.

IV. Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021.

V. Informacja Kolegium ISM o przyjęciu wymogu realizacji przez studentów Kolegium ISM, na wybranym kierunku wiodącym, wymogów kierunkowych za maksymalnie 23 punkty ECTS na semestr.

return to top