Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Zakup biletów

Od 1 lipca 2022 roku zakup biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych, a także wizowania paszportów relizują:

POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SA z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa,

i podwykonawcę: LOT TRAVEL sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-46 Warszawa

Dane kontaktowe:

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 8.00-18.00

Telefon:

 • 22 606 60 34,
 • 22 606 70 11

e-mail: us@lottravel.com

 • Help-Desk

Linia telefoniczna działająca całodobowo, poza godzinami pracy biura o numerze +48 536 364 393, umożliwiająca w przypadku pilnej potrzeby kontakt Zamawiającego z Wykonawcą, w szczególności w sytuacjach na przykład zmiany lub rezygnacji z biletu w przypadkach losowych, odwołania połączeń z powodu warunków atmosferycznych.

Zalecaną formą korespondencji z  PLL LOT SA jest droga mailowa.

Zapytanie o ofertę podróży należy wysłać na adres: us@lottravel.com wraz z następującymi informacjami:

 1. W temacie maila należy wpisać: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
 2. Prawidłowe imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej – zgodne z podanym w dowodzie osobistym i paszporcie
 3. Termin rozpoczęcia podróży
 4. Czy termin rozpoczęcia jest elastyczny? W jakim przedziale czasowym szukać połączeń.*
 5. Miejsce rozpoczęcia podróży lub wylotu
 6. Miejsce docelowe podróży
 7. Data powrotu z podróży
 8. Miejsce zakończenia podróży lub przylotu
 9. Klasa II biletu (dotyczy połączeń kolejowych)
 10. Rodzaj bagażu: podręczny, rejestrowany (dotyczy lotów)
 11. Numer telefonu kontaktowego osoby wyjeżdżającej (informacja ta może być bardzo potrzebna w razie zaistnienia sytuacji awaryjnej, np. odwołania lotu)
 12. Adres mailowy osoby wyjeżdżającej
 13. Inne istotne informacje mające wpływ na zakup biletu/ wizy

*Prosimy o informowanie biura podróży czy termin wyjazdu jest elastyczny i przykładowo biuro może zaproponować także połączenia dzień wcześniej/ później. Po podaniu takiej informacji może się okazać, że cena biletu będzie korzystniejsza. Jeśli osoba wyjeżdżająca nie zaznaczy czy termin wyjazdu jest elastyczny, zostanie jej przedstawiona opcja na wybrany, konkretny termin podróży.

W procesie zakupu biletów lotniczych terminy rezerwacji biletów są aktualnie krótkie, a w przypadku tzw. „tanich linii lotniczych” cena biletu ulega zmianie w sposób bardzo dynamiczny, co narzucone jest przez linie lotnicze. W związku z tym, prosimy wysyłać zapytania o podróż do PLL LOT SA dopiero po złożeniu wniosków WP lub WS w Dziale Współpracy z Zagranicą.

Bilety są przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail osoby wyjeżdżającej lub dostarczane pod wskazany adres jednostki Uniwersytetu w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie lub Cieszynie. Osoba wyjeżdżająca nie płaci za bilet. Płatności są realizowane przez Dział Współpracy z Zagranicą.

W przypadku, gdy podróż samolotem złożona jest z kilku niezależnych od siebie odcinków na różnych biletach, w razie opóźnienia lub odwołania jednego przelotu, podróżujący traci dalsze połączenia i ponosi koszty związane z dalszym etapem podróży. Dokonując pojedynczych zakupów na stronach tanich linii nie ma gwarancji ceny, ani miejsca na kolejnych etapach podróży.

PLL LOT SA potwierdza możliwość wykupu biletu w Dziale Współpracy z Zagranicą. Dział Współpracy z Zagranicą potwierdza możliwość wykupu biletów w formie elektronicznej w godz. 7.30 – 15.30.

 

UWAGA

w związku z licznymi problemami związanymi z odwołanymi lotami na podstawie biletów kupionych w biurze podróży WhyNotTravel, podajemy dane kontaktowe:

 • 12 655 16 14  – w godzinach 8-18
 • 12 661 94 94  – w godzinach 8-18

numer alarmowy help-desk: + 48 570 055 600 – działający całodobowo, poza godzinami pracy biura

Zgodnie z umową biuro podróży WhyNotTravel odpowiada z tytułu rękojmi za zakupione u nich bilety.

Odpowiedzialność biura podróży WhyNotTravel  z tytułu rękojmi wygasa wraz z realizacją ostatniej podróży, na którą został zakupiony bilet w trakcie trwania umowy.

return to top