Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Zakup biletów

Zakup biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych, a także wizowania paszportów może być realizowany wyłącznie przez konsorcjum wybrane w wyniku przetargu:

WhyNotTravel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielnarowej, Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, oraz Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BOKKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Planty 16, 25-502 Kielce.

Dane kontaktowe:

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 8.00-18.00

Telefon: +48 12 655 16 14, +48 12 661 94 94

e-mail: us@whynottravel.pl

Linia telefoniczna do rezerwacji i sprzedaży biletów kolejowych, autobusowych i promowych oraz obsługi wizowania paszportów:

Telefon: +48 17 230 68 50, kom. 881 509 393

e-mail: us@whynottravel.pl

 • Help-Desk

Linia telefoniczna działająca całodobowo, poza godzinami pracy biura o numerze + 48 570 055 600, umożliwiająca w przypadku pilnej potrzeby kontakt Zamawiającego z Wykonawcą, w szczególności w sytuacjach na przykład zmiany lub rezygnacji z biletu w przypadkach losowych, odwołania połączeń z powodu warunków atmosferycznych.

 

Zalecaną formą korespondencji z „WhyNotTravel” jest droga mailowa.

Zapytanie o ofertę podróży należy wysłać na adres: us@whynottravel.pl  wraz z następującymi informacjami:

 1. W temacie maila należy wpisać: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
 2. Prawidłowe imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej – zgodne z podanym w dowodzie osobistym i paszporcie
 3. Termin rozpoczęcia podróży
 4. Miejsce rozpoczęcia podróży lub wylotu
 5. Miejsce docelowe podróży
 6. Data powrotu z podróży
 7. Miejsce zakończenia podróży lub przylotu
 8. Klasa II biletu (dotyczy połączeń kolejowych)
 9. Rodzaj bagażu: podręczny, rejestrowany (dotyczy lotów)
 10. Numer telefonu kontaktowego osoby wyjeżdżającej (informacja ta może być bardzo potrzebna w razie zaistnienia sytuacji awaryjnej, np. odwołania lotu)
 11. Adres mailowy osoby wyjeżdżającej

W przypadku, gdy podróż samolotem złożona jest z kilku niezależnych od siebie odcinków na różnych biletach, w razie opóźnienia lub odwołania jednego przelotu, podróżujący traci dalsze połączenia i ponosi koszty związane z dalszym etapem podróży. Dokonując pojedynczych zakupów na stronach tanich linii nie ma gwarancji ceny, ani miejsca na kolejnych etapach podróży.

W procesie zakupu biletów lotniczych terminy rezerwacji biletów są aktualnie krótkie, a w przypadku tzw. „tanich linii lotniczych” cena biletu ulega zmianie w sposób bardzo dynamiczny, co narzucone jest przez linie lotnicze. W związku z tym, prosimy wysyłać zapytania o podróż do „WhyNotTravel” dopiero po złożeniu wniosków W/P lub W/S w Dziale Współpracy z Zagranicą.

Bilety są przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail osoby wyjeżdżającej lub dostarczane pod wskazany adres jednostki Uniwersytetu w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie lub Cieszynie. Osoba wyjeżdżająca nie płaci za bilet. Płatności są realizowane przez Dział Współpracy z Zagranicą.

return to top