Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Programy stypendialne

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców 

Konkurs ETIUDA na stypendia doktoranckie NCN Konkurs ETIUDA na stypendia doktoranckie NCN

Z wnioskami o finansowanie stypendiów doktorskich mogą występować osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, które przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty przewód doktorski.

Nabór wniosków od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r.
Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

Konkurs FUGA Narodowego Centrum Nauki Konkurs FUGA Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
Konkurs FUGA jest aktualnie zawieszony.

Program START Program START

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej  prowadzi program START. 

Roczne stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć.

Regulamin konkursu i instrukcja przygotowania wniosku dostępne są pod adresem: http:/www.fnp.org.pl/oferta/start.

Wnioski w programie START można składać w Dziale Nauki, pokój 87 tel. 32 359 16 10, mail: maria.wojcieszyk@us.edu.pl

Regulamin Programu START

return to top