Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Projekty dla młodych naukowców

Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę.
Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie. Nabór wniosków od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r. 
Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

SONATA – konkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.
Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego. Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN.
Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

SONATINA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem projektu. 

  • SONATINA 4 – nabór wniosków od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r.
    Więcej na stronie:  https://www.ncn

PRELUDIUM BIS – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.


Kontakt: Dział Nauki i Badań tel. 32/ 359 16 10, email: dnb@us.edu.pl

Finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej Finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

START – roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. 

Więcej na stronie: http://www.fnp.org.pl
Kontakt: Dział Nauki i Badań tel. 32/ 359 16 10, email: dnb@us.edu.pl

 

MONOGRAFIE – finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach.

Najbliższy termin składania aplikacji: 9 marzec 2020 r.

Więcej na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Kontakt: Dział Nauki i Badań tel. 32/ 359 16 10, email: dnb@us.edu.pl

 

Finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DIAMENTOWY GRANT – program działa od 2012 roku i zapewnia młodym naukowcom niezależność finansową oraz otwiera szybszą drogę do doktoratu. Już po licencjacie lub po trzecim roku studenci mogą zostać kierownikami własnego projektu badawczego. Dzięki programowi ponad 300 wybitnych studentek i studentów może realizować swoje naukowe marzenia Od początku programu państwo wsparło kwotą 63,3 mln złotych rozwój karier młodych naukowców.

Informacja o programie “Diamentowy grant”

Kontakt: Dział Nauki i Badań tel. 32/ 359 16 10, email: dnb@us.edu.pl

 

STYPENDIA NAUKOWE DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW przyznawane są corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Więcej informacji: Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2019 r.

 

DOSKONAŁA NAUKA – wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Więcej informacji: www.gov.pl

 

Kontakt: Dział Nauki i Badań tel. 32/ 359 16 10, email: dnb@us.edu.pl

return to top