Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Projekty krajowe finansowane przez MNiSW

Doktorat wdrożeniowy Doktorat wdrożeniowy

W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

 

Więcej pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-doktorat-wdrozeniowy

Kontakt: Dział Nauki i Badań tel. 32/ 359 16 10, email: dnb@us.edu.pl

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Celem programu jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z NCN, NCBiR i z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym. Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie, umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej.

 

Więcej pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki 

Kontakt: Dział Nauki i Badań tel. 32/ 359 16 10, email: dnb@us.edu.pl

Doskonała nauka Doskonała nauka

DOSKONAŁA NAUKA – wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Więcej pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/doskonala-nauka

Kontakt: Dział Nauki i Badań tel. 32/ 359 16 10, email: dnb@us.edu.pl

return to top