Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Projekty krajowe finansowane przez NCBR

Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie
 • Konkurs 3/4.1.1/2018 Wspólne przedsięwzięcie z Woj. Śląskim Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne przedsięwzięcie z Woj. Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, których przedmiotem
są  badania przemysłowe. Konkurs obejmuje następujące tematy;

 1. Technologie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki i zielonej gospodarki,
 2. Technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych negatywnymi skutkami jakości powietrza.

 

Nabór wniosków rozpoczął się 29 listopada 2019 r. a zakończy się 28 lutego 2020 r. Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-34112018-wspolne-przedsiewziecie-z-wojewodztwem-slaskim/

 

Kontakt w sprawie projektów:  Biuro Współpracy z Gospodarką, transfer@us.edu.pl anna.petri@us.edu.pl, tel. 32 359 246

 

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 4/1.2/2019 GameINN- IV

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej dot. sektora gier wideo.

 

Nabór wniosków rozpoczął się 16 grudnia 2019 r. a zakończy się 16 marca 2020 r. Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie;

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-1-2-2019/

 

Kontakt w sprawie projektów:  Biuro Współpracy z Gospodarką, transfer@us.edu.pl anna.petri@us.edu.pl, tel. 32 359 2461,

 

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 2, Działanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 3 lutego 2020 r. a zakończy się 3 kwietnia 2020 r. Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna będzie na stronie;

https://www.ncbr.gov.pl/

 

Kontakt w sprawie projektów:  Biuro Współpracy z Gospodarką, transfer@us.edu.pl

anna.petri@us.edu.pl, tel. 32 359 2461,

 

 • Konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej w tematyce niskoemisyjnych technologii grzewczych.

 

Nabór wniosków rozpoczął się 9 grudnia 2019 r. a zakończy się 31 marca 2020 r. Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie;

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=7247&L=636&tx_invcompetitions_competitions%5Bcompetition%5D=2051&cHash=b45ae8b4162fb4ef9a342a9d38c16e0e

 

Kontakt w sprawie projektów:  Biuro Współpracy z Gospodarką, transfer@us.edu.pl

anna.petri@us.edu.pl, tel. 32 359 2461,

 

 • Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka

 

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 7 lutego 2020 r. a zakończy się 1 czerwca 2020 r. Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie;

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-11112020-szybka-sciezka/

 

Kontakt w sprawie projektów:  Biuro Współpracy z Gospodarką, transfer@us.edu.pl

anna.petri@us.edu.pl, tel. 32 359 2461,

 

 • Konkurs 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA

 

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe,
zakładające wsparcie projektów w obszarze gazownictwa.

 

Nabór wniosków podzielony jest na 2 rundy:

1) od 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r.;

2) od 4 kwietnia do 6 lipca 2020 r.,

 

Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie;

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-44112019-wspolne-przedsiewziecie-inga/

 

Kontakt w sprawie projektów:  Biuro Współpracy z Gospodarką, transfer@us.edu.pl

anna.petri@us.edu.pl, tel. 32 359 2461,

Programy i projekty – obronność i bezpieczeństwo Programy i projekty – obronność i bezpieczeństwo
 • Konkurs 1/SZAFIR/2020 na rzecz obronności bezpieczeństwa państwa

 

Program ma na celu pobudzenie inicjatywy i wykorzystanie potencjału instytucji naukowych i przedsiębiorców służących wykreowaniu nowych innowacyjnych pomysłów rozwijania technologii i techniki, które stopniowo i metodologicznie umożliwią wypełnianie luk technologicznych w katalogu nowoczesnych rozwiązań na poziomie nowych materiałów, zespołów i układów technicznych w kluczowych dla obronności i bezpieczeństwa państwa obszarach i zakresach tematycznych.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 20 stycznia 2020 r. a zakończy się 28 lutego 2020 r. Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna będzie na stronie;

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkursu-nr-1szafir2020-na-rzecz-obronnosci-i-bezpieczenstwa-panstwa/

Kontakt w sprawie projektów: Biuro Współpracy z Gospodarką, transfer@us.edu.pl anna.petri@us.edu.pl, tel. 32 359 2461,

Programy strategiczne Programy strategiczne
 •  III konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący
do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z czterech strategicznych obszarów problemowych:

 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
 3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych
 4. właściwościach;
 5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

 

Nabór wniosków rozpoczął się 30 grudnia 2019 r. a zakończy się 30 marca 2020 r. Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie;

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg/techmatstrateg-iii-konkurs/

 

Kontakt w sprawie projektów:  Biuro Współpracy z Gospodarką, transfer@us.edu.pl

anna.petri@us.edu.pl, tel. 32 359 2461,

Konkursy krajowe NCBR Konkursy krajowe NCBR
 • IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Konkurs skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące
na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki. Nabór wniosków podzielony jest na rundy;

 1. runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.
 2. runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku.
 3. runda III: od 16 kwiecień 2020 roku do 30 czerwiec 2020 roku.

 

Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie;

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33793&L=530&tx_news_pi1%5Bnews%5D=58903&cHash=689b2c41d11c3b1188a7cdb492e424a1

 

Kontakt w sprawie projektów:  Biuro Współpracy z Gospodarką, transfer@us.edu.pl

michal.fafinski@us.edu.pl, tel. 32 359 23 44.

 • Konkurs Lider IX edycja

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych
oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 16 stycznia 2020 r. a zakończy się 16 marca 2020 r. Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna będzie na stronie;

https://www.ncbr.gov.pl/

 

Kontakt w sprawie projektów: Biuro Współpracy z Gospodarką, transfer@us.edu.pl

michal.fafinski@us.edu.pl, tel. 32 359 23 44.

return to top