Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Projekty krajowe finansowane przez NCN

MOZART MOZART

MOZART

Konkurs dwustronny na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs MOZART jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, zwaną dalej „FWF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Nabór wniosków ciągły od 15 marca br. 

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

MINIATURA 4 MINIATURA 4

MINIATURA 4

Konkurs na pojedyncze działanie naukowe.

Nabór wniosków od 4 maja do 30 września 2020 r.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl 

SONATA BIS 10 SONATA BIS 10

SONATA BIS 10

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 15 czerwca do 15 września 2020 r.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

MAESTRO 12 MAESTRO 12

MAESTRO 12

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 15 czerwca do 15 września 2020 r.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl 

UWERTURA UWERTURA

UWERTURA 

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

 

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

OPUS 18 OPUS 18

OPUS 18

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

 

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

SONATA 15 SONATA 15

SONATA 15

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

 

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

SONATINA 4 SONATINA 4

SONATINA 4

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem projektu.

 

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

BEETHOVEN CLASSIC 4 BEETHOVEN CLASSIC 4

BEETHOVEN CLASSIC 4 – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 15 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

SHENG 2 SHENG 2

SHENG 2 – konkurs na polsko- chińskie projekty badawcze.

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 15 grudnia 2020 r. do 15 marca 2021 r.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

DIOSCURI 4 DIOSCURI 4

DIOSCURI 4 – konkurs na utworzenie centrów doskonałości naukowej.

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od grudnia 2020 r. do marca 2021 r.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

return to top