Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oferuje dofinansowanie projektów z zakresu: współpracy kulturalnej (np. festiwale, publikacje); wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji (np. konferencje, publikacje, badania); wymiany młodzieży (np. seminaria, szkoły letnie); współpracy przygranicznej (np. projekty współpracy transgranicznej); turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).

Strona programu: http://visegradfund.org/home 

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 1948, e-mail: projekty@us.edu.pl

return to top