Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Employment, Social Affairs and Inclusion DG Programme

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans stara się doprowadzić do stworzenia większej ilości lepszych miejsc pracy oraz rozwoju zintegrowanego społeczeństwa i zapewnienia wszystkim równych szans. Unijna polityka społeczna w dziedzinie zatrudnienia oznacza dla obywateli praktyczne korzyści, takie jak możliwość znalezienia zatrudnienia, przeprowadzenia się do innego państwa UE w związku z pracą lub z innych powodów, podniesienia kwalifikacji itp. Dyrekcja generalna – we współpracy z władzami krajowymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi zainteresowanymi podmiotami – stawia czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się ludności Europy oraz zmieniającymi się realiami społecznymi.

Aktualne konkursy

Informacja o aktualnych konkursach publikowana jest na stronie Komisji Europejskiej

Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2265, e-mail: projekty@us.edu.pl

return to top