Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Fundusz Badawczy Węgla i Stali

Fundusz Badawczy Węgla i Stali obejmuje procesy produkcyjne, utylizację, ochronę zasobów surowcowych, poprawę stanu środowiska oraz bezpieczeństwo pracy w sektorach związanych z przemysłem węgla i stali. W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, instytuty badawcze lub osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE, pod warunkiem, że ich zamiarem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej lub mogą one znacząco przyczynić się do takiej działalności.

Termin składania wniosków: do 15 września każdego roku

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w programie: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en#researchfundforcoalandsteel   

Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2265, e-mail: projekty@us.edu.pl 

return to top