Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Justice Programme

Program JUSTICE ma celu rozwój współpracy europejskiej w zakresie sprawiedliwości, w szczególności:

  • współpracy sądowej w sprawach cywilnych, w tym w sprawach cywilnych i handlowych, niewypłacalności, spraw rodzinnych i spadkowych itp.
  • współpracy sądowej w sprawach karnych,
  • szkoleń w zakresie wymiaru sprawiedliwości, w tym szkoleń językowych z zakresu terminologii prawniczej, w celu wspierania wspólnej kultury prawnej i sądowniczej,
  • skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w Europie, w tym praw ofiar przestępstw i praw proceduralnych w postępowaniu karnym,
  • inicjatyw w dziedzinie polityki antynarkotykowej (współpraca sądowa i zapobieganie przestępczości).

Finansowane działania:

  • działania szkoleniowe (wymiany pracowników, warsztaty, opracowywanie modułów szkoleniowych itp.)
  • wzajemne uczenie się, działania w zakresie współpracy, wymiana dobrych praktyk, wzajemne oceny, rozwój narzędzi ICT,
  • działania podnoszące świadomość, upowszechnianie, konferencyjne,
  • wsparcie głównych podmiotów (najważniejszych europejskich organizacji pozarządowych i sieci oraz organów państw członkowskich wdrażające prawo Unii,
  • działalność analityczna (studia, gromadzenie danych, opracowywanie wspólnych metodologii, wskaźników, ankiet, przygotowywanie przewodników).

Kraje, które mogą uczestniczyć w programie to wszystkie kraje UE z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa i Danii.

Strona programu 

Aktualne konkursy

Informacja o aktualnych konkursach publikowana jest na portalu Funding & tender opportunities.

 

Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2265, e-mail: projekty@us.edu.pl

return to top