Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Program Life+

Program LIFE+ to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do UE. Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom priorytetowym do 75 %. Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych.

Program LIFE zarządzany jest przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenie do składania wniosków.

Aktualne konkursy

Działania na rzecz środowiska

Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków: 2 kwietnia 2020 r
Termin przesyłania notatek koncepcyjnych: 14 lipca 2020 r. (Przedłużony)

Przyroda i różnorodność
Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków: 2 kwietnia 2020 r
Termin przesyłania notatek koncepcyjnych: 16 lipca 2020 r. (Przedłużony)

Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska
Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków: 2 kwietnia 2020 r
Termin przesyłania notatek koncepcyjnych: 16 lipca 2020 r. (Przedłużony)

Zintegrowane projekty w ramach podprogramu ochrony środowiska
Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków: 2 kwietnia 2020 r
Termin przesyłania notatek koncepcyjnych: 6 października 2020 r. (Przedłużony)

Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu ochrony środowiska
Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków: 2 kwietnia 2020 r
Termin składania pełnych wniosków: 16 lipca 2020 r. (Przedłużony)

Działania na rzecz klimatu

Łagodzenie zmian klimatu
Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków: 2 kwietnia 2020 r
Termin składania pełnych wniosków: 6 października 2020 r. (Przedłużony)

Dostosowanie się do skutków zmiany klimatu
Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków: 2 kwietnia 2020 r
Termin składania pełnych wniosków: 6 października 2020 r. (Przedłużony)

Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.
Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków: 2 kwietnia 2020 r
Termin składania pełnych wniosków: 6 października 2020 r. (Przedłużony)

Zintegrowane projekty w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu
Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków: 2 kwietnia 2020 r
Termin przesyłania notatek koncepcyjnych: 6 października 2020 r. (Przedłużony)

Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu
Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków: 2 kwietnia 2020 r
Termin składania pełnych wniosków: 16 lipca 2020 r. (Przedłużony)

Strona programu: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/nabor-wnioskow  

Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

return to top