Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dokumenty niezbędne do zatrudnienia

Zatrudnienie pracownika (NA – nauczyciele akademiccy, NNA – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

 1. kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (NA i NNA) 
  | druk do pobrania 
 2. klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (NA i NNA) 
  | druk klauzuli do pobrania  
 3. kwestionariusz osobowy pracownika (NA i NNA) 
  | druk do pobrania 
 4. klauzula informacyjna RODO dla pracowników (NA i NNA) 
  | druk klauzuli do pobrania 
 5. oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy – pełnozatrudnieni (NA) 
  | druk oświadczenia do pobrania
 6. oświadczenie o pierwszym/drugim miejscu pracy – niepełnozatrudnieni (NA) 
  | druk oświadczenia do pobrania  
 7. oświadczenie o pierwszym/drugim miejscu pracy – wszyscy (NNA)
  | druk oświadczenia do pobrania 
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania (NA i NNA)
  | druk oświadczenia do pobrania 
 9. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (NA)
  | druk oświadczenia do pobrania (
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dot. prac intelekt. i zasad ich komercjalizacji (NA i NNA)
  | druk oświadczenia do pobrania (pdf. 96 kB)
 11. oświadczenie dot. zasad etyki (NA)
  | druk oświadczenia do pobrania 
 12. oświadczenie dot. zasad etyki (NNA)
  | druk oświadczenia do pobrania  
 13. oświadczenie dot. postępowania Komisji Antymobbingowej (NA i NNA)
  | druk oświadczenia do pobrania  
 14. oświadczenie dot. zapoznania się z polityką antymobbingową (NA i NNA)
  | druk oświadczenia do pobrania
 15. oświadczenie emerytalno-rentowe (NA i NNA)
  | druk oświadczenia do pobrania  
 16. oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie o udostępnieniu pracodawcy danych osobowych
  | druk oświadczenia

return to top