Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

ROZWÓJ

LABORATORIA I PRACOWNIE

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach funkcjonuje ponad 200 laboratoriów badawczych i pracowni artystycznych wyposażonych w aparaturę (ok. 7 000 pozycji) umożliwiającą prowadzenie badań podstawowych i utylitarnych z zakresu: fizyki, chemii, biologii, inżynierii materiałowej i biomedycznej, a także nauk o Ziemi i środowisku. Oprócz dużej ilości aparatury wykorzystywanej przez nauki ścisłe i przyrodnicze, również dyscypliny humanistyczne, społeczne i artystyczne wykorzystują laboratoria oraz pracownie artystyczne, takie jak: filmowe, fotograficzne, muzyczne czy plastyczne. Infrastruktura badawcza i artystyczna utrzymywana, doposażana i modernizowana jest między innymi w ramach centralnego funduszu uczelni.

 


Balon

Fragment aparatury

budynek szkoły filmowej

Wśród unikatowej infrastruktury warto wymienić:
balon na ogrzane powietrze do kontroli jakości atmosfery | fot. materiały UŚ,
korelacyjne mikroskopy elektronowe | fot. materiały UŚ
czy studio filmowe Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego | fot. Krzysztof Szlapa

BIURO INFRASTRUKTURY
BADAWCZO-DYDAKTYCZNO-ARTYSTYCZNEJ

Jeśli masz pytania dotyczące laboratoriów i pracowni badawczych lub artystycznych na Uniwersytecie Śląskim, skontaktuj się z zespołem Biura Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej.

dr inż. Marcin Libera

fot. Agnieszka Szymala

dr inż. Marcin Libera
kierownik biura
e-mail: marcin.libera@us.edu.pl
tel. +48 572 334 816

dr Stella Hensel-Bielówka

fot. Agnieszka Szymala

dr Stella Hensel-Bielówka
e-mail: stella.hensel-bielowka@us.edu.pl
tel.: +48 32 359 22 85

dr inż. Tomasz Gaweł

fot. Agnieszka Szymala

dr inż. Tomasz Gaweł
e-mail: tomasz.gawel@us.edu.pl
tel.: +48 32 359 22 85

Czy wiesz, że…

ULKA

Aż 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Do walki ze smogiem włączają się badacze różnych dyscyplin naukowych z całego świata. Do tego grona należą również naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, którzy badają jakość powietrza za pomocą pierwszego i jedynego w Polsce napowietrznego laboratorium umieszczonego w koszu załogowego balonu na ogrzane powietrze, będącego częścią Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA). Balon unoszący się nad miastami śląskiej metropolii zbiera dane, które pozwalają badaczom sporządzić mapy występowania zanieczyszczeń.

Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego

fot. Agnieszka Szymala

artykuł popularnonaukowy

Latające laboratorium bada jakość powietrza

„No Limits” nr 1 (1)/2020

Badaniem zanieczyszczeń środowiska naukowcy Uniwersytetu Śląskiego zajmują się od początku istnienia Wydziału Nauk o Ziemi (obecnie Instytut Nauk o Ziemi na Wydziale Nauk Przyrodniczych). Nie dziwi więc fakt, iż od 2016 roku dysponują pierwszym i jedynym w Polsce napowietrznym laboratorium umieszczonym w koszu załogowego balonu na ogrzane powietrze. Balon wynosi Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA) na wysokość 4 km. Krąży nad miastami śląskiej metropolii, zbierając kompleksowe dane na temat jakości powietrza, którym oddychają jej mieszkańcy….

przeczytaj artykuł

UŚKA II

Naukowcy współpracujący ze Śląskim Centrum Wody UŚ mają do dyspozycji nowoczesną łódź badawczą. UŚKA II, wyposażona w specjalistyczne urządzenia pomiarowe, może być transportowana do każdego miejsca, w którym prowadzone będą analizy. Dzięki niej eksperci oceniają jakość wód, wykonują pomiary batymetryczne zbiorników wodnych i prowadzą ich monitoring, a także opracowują programy rekultywacji obszarów skażonych.

Naukowcy w łodzi badawczej

fot. Marek Grucka

artykuł popularnonaukowy

Wyprawa naukowo-badawcza „Czysta Wisła? Why Not?”

„Gazeta Uniwersytecka” nr 11 (291)/2021

13 dni, prawie 1000 km, kajak i łódź badawcza, ponad 100 pobranych próbek do analizy – tak w skrócie można podsumować wyprawę naukowo-badawczą „Czysta Wisła? Why Not?”, w której uczestniczyli eksperci ze Śląskiego Centrum Wody UŚ oraz pracownicy Fundacji Why Not – pomysłodawcy akcji. Naukowcy postanowili przeanalizować zmienność parametrów jakościowych wody w Wiśle na niemalże 1000 km jej przebiegu, natomiast społecznicy promowali aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Jeden cel był ściśle powiązany z drugim, ponieważ w Wiśle tkwi ogromy potencjał rekreacyjny. Jeśli odpowiednio zadba się o jakość wody oraz infrastrukturę, już wkrótce rzeka może stać się stać bardziej dostępna dla turystów. A jest co podziwiać, o czym przekonali się uczestnicy wyjątkowej wyprawy…

przeczytaj artykuł

return to top