Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Student

Michał Bienias

Michał Bienias jest współautorem rozdziału, który został nagrodzony przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu na najlepszą pracę naukową organizowaną przez Urząd Patentowy RP. Wystąpił na forum Rady Europy przedstawiając temat „Key privacy issues for future”, otrzymał wyróżnienie w konkursie prawniczym na najlepsze rozwiązanie kazusu z dziedziny ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, był laureatem konkursu na esej prawniczy. Interesuje się sportem, w szczególności Karate Kyokushin. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji.

Emilia Bożek

Emilia Bożek od dwóch lat prowadzi projekt „Kariera na Start!”, dzięki któremu studenci lat III do V, oraz absolwenci, mogą wygrywać płatne staże w dużych przedsiębiorstwach na Śląsku. Jako członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego brała aktywny udział w organizacji wielu imprez i wydarzeń mających miejsce na tym wydziale takich jak m.in. „PiPsodni” czy „PiPs się bawi”. Koordynowała też Festiwal Nauki na wydziale. Swoje zainteresowania naukowe i pozanaukowe rozwijała też jako przewodniczący Studenckiego Koła Psychologii Organizacji, a także aktywny członek Studenckiego Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego oraz Studenckiego Radia „EGIDA”, biorąc udział w licznych przedsięwzięciach tych organizacji. Obraz tej osoby domyka działalność wolontaryjna w poradniach psychologicznych na terenie Katowic czy organizacja wydarzenia „Leopolis Semper Fidelis. Pamięci Profesorów Lwowskich zamordowanych przez hitlerowców”. Interesuje się kulturą skandynawską, w szczególności muzyką tego regionu. Studentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Tomasz Burdzik

Tomasz Burdzik przez trzy lata prowadził autorski projekt naukowy „Charakter i stereotyp narodowy we współczesnym dyskursie medialnym”. Był uczestnikiem licznych konferencji naukowych i organizatorem dwóch. Autor trzech punktowanych artykułów w czasopismach naukowych, rozdziałów w monografiach i tekstów w zeszytach naukowych. Prowadzi działalność popularyzującą naukę, w tym w ramach projektu „Street Law”. Trzykrotnie otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Interesuje się socjologią prawa, kryminologią, doktrynami politycznymi i prawnymi, konstytucjonalizmem, socjologią miasta i seksuologią. Studiuje w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

Szymon Dąbrowski

Szymon Dąbrowski współtworzył dwie monografie naukowe, opublikował dwa teksty
w punktowanych czasopismach naukowych, od 2011 roku bierze aktywny udział w zespołowym projekcie popularyzującym wiedzę o szeroko rozumianej kulturze XVIII wieku– SAPERE AUDE, w ramach którego zorganizowano m.in. warsztaty dla młodzieży z domów dziecka służące rekonstrukcji różnych elementów obyczajowości XVIII stulecia oraz film w konwencji czarno-białego kina niemego pod tytułem: Przechadzka szlakiem kultury, czyli… oświeceni w Katowicach. Działania naukowe i popularyzatorskie podejmowane przez niego złożyły się na sukces całego koła naukowego, które w ogólnopolskim konkursie otrzymało pierwszą nagrodę w kategorii Koło Roku za 2012 rok. Pasjonuje się literaturą i kulturą oświecenia (ukończone dwa kursy tańca dawnego). Student filologii polskiej na Wydziale Filologicznym.

Paweł Dębski

Paweł Dębski realizuje się w działalności społecznej na rzecz uczelni i środowiska. Do jego osiągnięć należy m.in. współorganizacja „PiPsodni (2011 i 2012)” – Święta Wydziału Pedagogiki i Psychologii”. Był także animatorem innych wydziałowych przedsięwzięć – konkursu na logotyp Wydziału oraz zabawy karaoke „Wyśpiewaj sobie pyszny semestr”, a także spotkania informacyjnego dla studentów, dotyczącego nowelizacji ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym. Wśród innych jego zasług trzeba wymienić współorganizację w 2010 r. imprezy „Leopolis semper fidelis” w Bibliotece Śląskiej – uroczystości upamiętniającej zamordowanie lwowskich profesorów w czasie II Wojny Światowej oraz wolontariaty w punktach pomocy ofiarom przestępstw oraz MOPS. Drugim obszarem jego aktywności są projekty o charakterze naukowym, m.in. – opracowywanie i tłumaczenie psychologicznych narzędzi diagnostycznych. Obrazu kandydatury dopełniają równoległe studia na drugim kierunku i udział w programie „Most”. Wśród swoich pasji wymienia język angielski, literaturę i – na pierwszym miejscu – psychologię. Student psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Natalia Dukland

Natalia Dukland napisała o sobie: „staram się robić w życiu to, co mnie pasjonuje i co daje mi satysfakcję. Wciąż uczę się od innych, bardziej doświadczonych ludzi…” Od 11 lat trenuje łucznictwo i ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia sportowe. W 2012 roku w Żywcu – II miejsce w konkurencji indywidualnej i tytuł I Wicemistrza Polski w kategorii łuków klasycznych, a na XXX Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w łucznictwie – III miejsce w konkurencji zespołowej i tytuł Halowego Zespołowego II Wicemistrza Polski na rok 2012 w kategorii łuków klasycznych. W bieżącym roku w XXI Mistrzostwach Polski Seniorów w łucznictwie – III miejsce w konkurencji zespołowej i tytuł II Wicemistrza Polski na rok 2013 w kategorii łuków klasycznych. Równolegle studiuje na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Do dodatkowych osiągnięć należy stypendium rektora ŚUM w latach 2011/2012 oraz 2012/2013. Swoją aktywność sportową rozwija jako w Akademickim Związku Sportowym UŚ i w Miejskim Ludowym Klubie Sportowym „Czarna Strzała” w Bytomiu. Dodatkowo jest zawodnikiem Grupy Szkolenia Olimpijskiego Polskiego Związku Łuczniczego. Studentka inżynierii biomedycznej na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

Paweł Garboś

Paweł Garboś w 2007 roku wraz z przyjaciółmi założył działającą do dziś amatorską wytwórnię – Niewąską Wytwórnię Filmową, jest scenarzystą, reżyserem, autorem zdjęć i aktorem, a w swoim dorobku ma 18 filmów, m.in. film „Jack”, wyróżniony na I Festiwalu Kultury Studenckiej FoKuS w Nowym Sączu i film „Oświecony spacer” opowiadający historię zakochanej pary, która przenosi się w czasie i postanawia zwiedzić współczesne Katowice. Działał na rzecz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Dom Inicjatyw Obywatelskich”, Koalicji na Rzecz Rozwoju oraz w Projekcie Kocham Gliwice. Jest redaktorem i recenzentem w serwisie Horror Online, bo oprócz filmów interesuje się również literaturą, zwłaszcza tą z gatunku grozy, a także siatkówką, lekkoatletyką i podróżami. Student filologii polskiej na Wydziale Filologicznym.

Aleksander Golba

Aleksander Golba ma na swoim koncie osiągnięcia sportowe o zasięgu międzynarodowym
i ogólnopolskim. W 2011 roku – I miejsce i tytuł Mistrza Śląska w Łucznictwie Terenowym, w 2012 roku – III miejsce w Mistrzostwach Polski w Łucznictwie Terenowym w 3D HDH IAA. Do osiągnięć o zasięgu międzynarodowym należą zajęcie V miejsca w III Rundzie Grand Prix 3D HDH IAA oraz VIII miejsca w VIII Rundzie Grand Prix Łucznictwa Terenowego 3D.Dodatkowym osiągnięciem jest otrzymanie stypendium rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów w latach 2011/2012 i 2012/2013. Swoje umiejętności rozwija w organizacjach pozauczelnianych, takich jak Łucznicze Towarzystwo Sportowe 3D w Rudzie Śląskiej. Poza tym gra na gitarze a do swoich pasji zalicza terrarystykę, gotowanie, wspinaczkę górską oraz badanie zjawisk lodowych w zbiornikach wodnych. Do najmilszych zajęć zalicza spędzanie czasu z rodziną. Student geografii na Wydziale Nauk o Ziemi.

Mateusz Hyla

Mateusz Hyla prowadzi działalność społeczną na rzecz uczelni i środowiska, m. in. poprzez współorganizowanie Dni Otwartych, prelekcji i warsztatów dla uczniów szkół średnich. Był również pomysłodawcą i współrealizatorem Dnia Przedsiębiorczości w roku 2012, w trakcie którego prowadził grę negocjacyjną oraz warsztat poświęcony zakładaniu własnej firmy. Jest też redaktorem profilu Szkoły Zarządzania na Facebooku. Zaprojektował ulotkę dla kandydatów na studia podyplomowe. Zainicjował i przeprowadził projekty „Nie taka sesja straszna” (zachęcanie studentów do wzajemnego douczania się przed egzaminami), „Manager UŚ” (uczestnicy projektu nawiązują współpracę z początkującymi zespołami muzycznymi i zostają ich managerami) oraz „Bookcrosing” (akcja wzajemnej wymiany książek) i analogicznej akcji wymiany gazet. Jest członkiem wydziałowych i uczelnianych organów samorządu studenckiego. Aktywność pozauczelniana obejmuje m.in. prace na rzecz Wspólnoty Burego Misia (opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi), a także autorstwo książki „Marketing. Kieszonkowy poradnik dla studentów zarządzania i kierunków biznesowych”. Do jego osobistych pasji należą malarstwo, grafika komputerowa, gry strategiczne i twórczość literacka. Student zarządzania w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Karolina Kania

Karolina Kania była koordynatorem projektu z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, dzięki któremu zorganizowała The 1st International Convention for Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe. Współtworzyła takie wydarzenia jak Cieszynalia, Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie, Warsztaty Międzykulturowe Rady Europy dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Zorganizowała charytatywny występ kabaretu Łowcy.B, podczas którego zebrano ponad 6 tys. złotych. Występ był okazją do „pojedynku gigantów”, w trakcie którego Łowcy.B zmierzyli się z dr Tadeuszem Kanią – ich wykładowcą i promotorem prac magisterskich dwóch członków kabaretu. Karolina Kania wyróżnia się również czynnym uczestnictwem w konferencjach międzynarodowych i krajowych, wieloma publikacjami naukowymi i popularnonaukowymi, uczestniczyła w programie MOST oraz Erasmus, aktywnie działa w organizacjach uczelnianych i pozauczelnianych oraz współpracuje z mediami. Studentka etnologii i antropologii kulturowej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji.

Kinga Kasperek

Kinga Kasperek posiada dorobek w działalności naukowej, popularyzatorskiej i kulturalnej – m.in. koordynowała festiwal muzyczny Nowa Muza Filologii skierowany do studentów Wydziału Filologicznego i akcję „Dorwij literata”, której celem była promocja literatury oraz umożliwienie darmowego dostępu do tekstów literackich, naukowych i krytyczno-literackich. Jej osiągnięciem jest również zaproponowanie i koordynowanie działu kulturalnego internetowego, regionalnego serwisu opinii Bezwyjatku.pl, charytatywna korekta książki „Wydaje Świąteczne. Antologia 12 opowiadań” na rzecz Domu Aniołów Stróżów Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, organizacja flashmoba „Czytanie pod chmurką” i dwóch slamów poetyckich. Pasją Kingi jest pisanie i czytanie, krytyka literacka oraz joga, żeglarstwo i podróże. Studentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym.

Maciej Klimek

Maciej Klimek wyróżnia się swoją aktywnością prospołeczną. Jak sam o sobie mówi, działalność społeczna jest jego głównym zainteresowaniem. Między innymi jest organizatorem akcji zbiórki zabawek i ubrań dla dzieci w domu dziecka w Sosnowcu, świetlicy socjoterapeutycznej w Będzinie oraz świetlicy środowiskowej w Świętochłowicach. Dodatkowo zorganizował kiermasz świąteczny, którego dochód został przekazany na organizację wigilii dla placówek wsparcia dziennego w Świętochłowicach. Maciej angażował się też w projekt promujący walkę z rakiem szyjki macicy i projekt „Zmiennicy”, w którym pięcioro mieszkańców naszego regionu podjęło wyzwanie zmiany swoich codziennych – społecznych i zawodowych ról by powalczyć ze stereotypami. Nastawienia prospołeczne przejawiają się u niego również w zainteresowaniach naukowych. Pełniąc funkcję przewodniczącego Koła Naukowego Studium Pracy Socjalnej brał udział w organizowaniu serii konferencji dotyczących takich zagadnień jak ekonomia społeczna czy praca socjalna. Mówi o sobie, że jest osobą aktywną, będącą w ciągłym ruchu. W wolnych chwilach trenuje salsę. Student socjologii na Wydziale Nauk Społecznych.

Marta Kuter

Marta Kuter łączy w swojej aktywności dwie pasje – muzykę i harcerstwo. Jest członkiem Kapituły Odznaki Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej. Jako drużynowa 11 Artystycznej Drużyny Harcerstwa „Polana” często udziela się w wydarzeniach związanych z bracią harcerską – zarówno jako organizator, jak i wykonawca. Była odpowiedzialna między innymi za oprawę muzyczną uroczystych obchodów wybuchu II wojny światowej w Katowicach w 2011 roku, występowała też na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec”, gdzie zdobyła Grand Prix oraz na VII Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Aktywność artystyczna idzie u niej w parze z aktywnością prospołeczną. Jest wolontariuszem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach oraz Społecznym Asystentem posła RP Jerzego Ziętka. Organizowała też powitanie wiosny z dziećmi w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Mówi o sobie, że lubi podróże i poznawanie uroków otaczającego ją świata. Studentka politologii na Wydziale Nauk Społecznych.

Paweł Kwapisz

Paweł Kwapisz – ogniskuje swoją aktywność na działalności społecznej na rzecz rozwoju sportu. Był jednym z inicjatorów pozyskania sprzętu sportowego dla klubu piłkarskiego w najstarszej dzielnicy Zawiercia – Kromołowie, w tym piłki z autografem Michela Platiniego. Dzięki staraniom Pawła udało się także pozyskać dla klubu 150 krzesełek, zdemontowanych ze Stadionu Śląskiego. Współorganizował jubileusz 65-lecia klubu w 2011 r., a także dwa turnieje piłkarskie oldbojów. Jest również członkiem samorządu mieszkańców swojej dzielnicy w bieżącej kadencji, a także współredaktorem lokalnych mediów i autorem zamieszczanych w nich materiałów. Do jego prywatnych pasji należą historia, polityka, wędkarstwo, fotografia i muzyka. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji.

Anna Lipiak

Anna Lipiak – mimo młodego wieku ma bogate doświadczenie artystyczne. Angażuje się
w działalność artystyczną w kraju i za granicą, prezentując swoje umiejętności pianistyczne na licznych konkursach. W tym roku otrzymała I nagrodę na XXIV Concorso Internazionale „Camillo Togni” w konkursie pianistycznym w Gussago, Brescia, Włochy. W roku 2012 otrzymała I nagrodę na IX międzynarodowym Konkursie Interpretacyjnym w kategorii: fortepian solo, w Ružomberok, Słowacja. Poza tym jest uczestnikiem prestiżowych kursów pianistycznych, takich jak:

– XIX Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny, Wrocław,

– III Mistrzowskie Warsztaty Dyrygenckie, Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ
w Cieszynie,

– III Międzynarodowy Kurs Pianistyczny w Katowicach,

– III Mistrzowski Warsztat Dyrygencki, Instytut Muzyki Wydziały Artystycznego UŚ
w Cieszynie 2012,

oraz wielu recitali i koncertów pianistycznych:

– Recital Inauguracyjny XIX Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego, Wrocław 2012,

– III Koncert uczestników XIX Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego, Duszniki-Zdrój 2012,

– IV Koncert uczestników XIX Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego, Filharmonia wrocławska 2012,

– Koncert Chopin nad Bugiem 2012, Mielnik 2012,

W roku akademickim 2012/2013 otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne, a także stypendium rektora UŚ dla najlepszych studentów. Studentka edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Artystycznym.

Małgorzata Marcinkowska

Małgorzata Marcinkowska – pasjonuje się kulturą i sztuką oświecenia. Jako przewodnicząca Koła Oświeconych angażowała się w liczne konferencje i publikacje związane z tą tematyką. Rozdziały jej autorstwa znalazły się w książkach takich jak „Wiek XVIII (nie tylko) w szkole”, „Codzienność oświeconych cz. 1”, „Codzienność oświeconych cz. 2” i innych. Była też przewodniczącą Polonistycznego Koła Naukowego „Bakałarz”. Brała czynny udział w organizacji szeregu konferencji zajmujących się tematyką polonistyki szkolnej, na przykład: „Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów”, „Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań”, „Stres w szkole” oraz trzech edycjach konferencji „Naukowa praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Pełniła też rolę pomocniczą w kilku projektach badawczych prowadzonych na Uniwersytecie. Jest stypendystą JM Rektora oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym.
return to top