Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Doktorant

Brachaniec Tomasz

 • Doktorant, III rok geologii na Wydziale Nauk o Ziemi.
 • Jednym z ostatnich efektów prac badawczych młodego naukowca jest odkrycie mołdawitów w warstwie dolnośląskich piasków.
 • Współautor 4 artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach oraz ponad 30 innych tekstów i opracowań naukowych.
 • Kierownik grantu z Narodowego Centrum Nauki „Polskie mołdawity – zmiana dotychczasowego pola rozrzutu tektytów Centralnej Europy”.
 • Czynny uczestnik 6 międzynarodowych konferencji naukowych oraz 3 konferencji ogólnopolskich.
 • Od 2008 do 2010 roku prezes Studenckiego Koła Naukowego Paleontologów WNoZ „Paradoxides”.
 • Wśród swoich zainteresowań wymienia meteoryty, geologię impaktów, tektyty, motoryzację, film, sport i podróże po Skandynawii.

Fołta Martyna

 • Doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym.
 • Od 2013 działa w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Metropolii Górnośląskiej „Moje Miasto”, którego jest Prezeską. Stowarzyszenie od lat m.in. organizuje we współpracy z mediami regionalnymi plebiscyty „Betonowa Kostka” i „Superjednostka”, w których nagradzane sąnajgorsze i najlepsze realizacje w przestrzeni miast.
 • Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego od 2012.
 • Współredaktorka “Niezbędnika doktoranta Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego”, (2013 i 2014).
 • W latach 2010-11 aktywnie włączyła się w starania Katowic o otrzymanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.
 • Współredaktorka książki „Transgresywne monstrum”, autorka artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych oraz publikacji popularnonaukowych. Wystąpiła na 6 konferencjach naukowych.
 • W kręgu jej zainteresowań są takie zagadnienia jak: muzeum, kuratorstwo, sztuka współczesna, filozofia, estetyka, miasto, przestrzeń publiczna, społeczeństwo, polityka kulturalna, zarządzanie kulturą. Jej pasją są podróże oraz Katowice – miasto na rzecz rozwoju którego od lat aktywnie się angażuje.

Łaciak Marcin

 • Doktorant w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii.
 • Popularyzator nauki m.in. dzięki realizacji i udziale w takich projektach i inicjatywach jak Ogólnopolski Klub Demonstratorów Fizyki (2013, 2014), Festiwal Science on Stage Słubice 2013, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (od 2012), wykład na Wiedeńskim Uniwersytecie Dzieci (2014), wykład dla Małopolskiego Uniwersytetu Dzieci (2015), Śląski Integracyjny Piknik Naukowy (2012), Święto Liczby PI (od 2013).
 • Organizacja wystawy “Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” (2014).
 • Współorganizator konkursu “Fizyka się liczy” w latach 2012-2013.
 • Wspierał organizację zajęć w Uniwersytecie Śląskim Dzieci (2011-2012).
 • Działacz Samorządu Studenckiego, m.in. Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów w latach 2010-2013.
 • Jego dodatkowe umiejętności to gra na gitarze, taniec towarzyski. W wolnych chwilach, jeżeli pozwala pogoda, lubi jeździć na rolkach oraz chodzić po polskich górach.

Maczuch Wojciech

 • Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Pomysłodawca Śląskiej Konferencji Medyczno – Prawnej, współorganizator, wykonawca, prelegent (2014); współorganizator, koordynator, wykonawca (2015).
 • Zaangażowany w realizację II, II, IV, V, VII edycji Śląskiej Konferencji Radiologicznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Pomysłodawca i organizator panelu prawnego – II, III, IV edycja; organizator panelu prawnego, prelegent – V, VII edycja.
 • Pomysłodawca i współorganizator akcji bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich (2012-2014).
 • Współorganizator, wykonawca imprezy sportowej dla młodzieży szkolnej (2012) w Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach.
 • Współorganizator, wykonawca akcji „Mikołajki w Lipinach” (2013).
 • W swoim dorobku naukowym wymienić może publikacje naukowe, udział w projektach badawczych oraz udział w konferencjach naukowych.
 • Członek Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (od 2013).
 • Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ruch Ślązaków – Świętochłowice (od 2007).
 • Prezes Stowarzyszenia Młodzieżowy Ruch Ślązaków – Świętochłowice (od 2007).
 • Umiejętność gry na gitarze oraz jazdy motocyklem. Jego pasją jest muzyka w szczególności twórczość Pata Methenego, Chrisa Bottiego oraz Stanisława Soyki. Uwielbia sport – squash i tenis.

Moćko Natalia

 • Doktorantka filologii polskiej na IV roku na Wydziale Filologicznym.
 • Autorka 15 artykułów lub rozdziałów w monografiach, współredaktorka książki „Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 2” oraz redaktorka książki „Czasami po prostu się jąkam. Książka dladzieci w wieku od 7 do 12 lat”.
 • 16 wystąpień na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, organizacja 3 konferencji.
 • Przygotowała i przeprowadziła dyktando dla szkół polskich w północnej Anglii (2015).
 • Jej pasją są dzieci i praca z nimi. Lubi aktywnie spędzać czas, najlepiej biorąc udział w szkoleniach i warsztatach logopedycznych, prowadząc zajęcia dla studentów, uczestnicząc w konferencjach, a także pracując w przedszkolach i szkołach. Kiedy potrzebuje spokoju – wybiera górskie wędrówki.

Moroń Marcin

 • Doktorant psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.
 • Autor lub współautor 7 artykułów naukowych opublikowanych w punktowanych czasopismach naukowych, w tym dwóch w języku angielskim. W swoim dorobku ma również 4 rozdziały w monografiach.
 • Kierował 3 projektami naukowymi, a w dwóch innych brał udział jako wykonawca.
 • Wystąpił na blisko 30 konferencjach naukowych.
 • Prowadzi także działalność popularyzującą naukę.
 • W latach 2009 – 2011 pracował z dziećmi w ramach wolontariatu w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Łaziskach Górnych. Pracował także z osobami niepełnosprawnymi i cierpiącymi na zaburzenia psychiczne.
 • Od lat działa społecznie na rzecz rzymskokatolickiej Parafii MB Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych. Pełnił rolę wychowawcy w czasie wyjazdów rekolekcyjnych (2006 – 2014), w redakcji miesięcznika parafialnego „Magnificat” pełnił funkcję redaktora (2003 – 2008) i redaktora naczelnego (2008 – 2014).
 • Pracował w organach Samorządu Studenckiego, był delegatem studentów do Rady Instytutu Psychologii oraz Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii (2008-2011).
 • Od 2014 roku współpracuje z Kołem Naukowym Psychologii Społecznej “Influence” – aktywnie wspiera działania studentów.
 • Jego podstawowym zainteresowaniem jest aktualnie psychologia. Stara się te dyscyplinę poznać, rozumieć i stosować. Lubi dobry film. Odpoczywa na sportowo – gra w badmintona, siatkówkę i biega.

Niemiec Przemysław

 • Doktorant inżynierii materiałowej na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.
 • Współautor 19 artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub krajowym oraz 4 tekstów pokonferencyjnych.
 • Wystąpił na 11 konferencjach zagranicznych oraz 10 konferencjach międzynarodowych zorganizowanych w Polsce.
 • Wykonawca w projekcie naukowym „Opracowanie technologii otrzymywania ceramicznych materiałówrelaksorowych i antyferroelektrycznych z wąską pętlą histerezy o strukturze typuperowskitu dla zastosowań w kondensatorach impulsowych”.
 • Jego zainteresowania i pasje to muzyka, gra na gitarze, teatr, fotografia cyfrowa, literatura historyczna (okres II Wojny Światowej) oraz programy popularnonaukowe

Piotrowska-Grot Magdalena

 • Doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym.
 • Autorka 6 artykułów naukowych oraz 10 rozdziałów w monografiach.
 • Redaktorka książki „Przygody nierozumu: szaleństwo – myśl – kultura”.
 • Autorka 20 artykułów popularnonaukowych oraz organizatorka wielu spotkań popularyzujących naukę.
 • Wystąpiła na 30 konferencjach ogólnopolskich; zorganizowała 5 konferencji.
 • Sekretarz VII Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego (2015).
 • Współorganizacja i prowadzenie spotkań otwartych w ramach cyklu “Czytanie Śląska” dla uczniów i studentów (2009/2010 oraz 2010/2011).
 • Uczestniczyła w realizacji projektów „Seminaria otwarte z cyklu Widma” oraz „Seminaria otwarte i warsztaty w ramach projektu naukowego Kontrinterpretacje”.
 • Członkini Koła Naukowego Polonistów od października 2008 r. do czerwca2012 r.; od listopada 2010 r. do grudnia 2011 r. przewodnicząca.
 • Członkini Koła Naukowego “WolnoMISHlicieli” od października 2010 r. do czerwca 2012 r., od października 2011 r. skarbnik koła.
 • Członkini Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego od października 2011 r. – nadal; od lutego 2012 r. do listopada 2014r. przewodnicząca KND.
 • Działa społecznie na rzecz doktorantów, m.in. jest współautorką i redaktorką Niezbędnika Doktoranta Wydziału Filologicznego.
 • Jej prawdziwą pasją od zawsze była literatura. Wolne chwile poświęca na wizyty w teatrze, w kinie oraz na koncertach muzycznych. Interesuje się także architekturą, co łączę z pasją podróżowania i odkrywania nowych, ciekawych miejsc.

Sołtys Marta

 • Doktorantka chemii na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii
 • Współautorka 10 artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych.
 • W latach 2012-2014 była wykonawcą w projekcie badawczym finansowanym przez MNiSW oraz NCN pn. „Fosforanowe szkła i materiały szklano-ceramiczne domieszkowane jonami ziem rzadkich dla widzialnej i podczerwonej optoelektroniki”.
 • Od 2012 jest wykonawcą w projekcie badawczym finansowanym przez MNiSW oraz NCN pn. „Bezołowiowe tlenkowo-fluorkowe szkła i włókna szklane orazmateriały szklano-ceramiczne aktywowane jonami lantanowców dla fotoniki.
 • Wystąpiła na 4 konferencjach międzynarodowych oraz 5 ogólnopolskich.
 • Współorganizowała 3 konferencje naukowe.
 • Bierze czynny udział w działalności Wydziałowej Rady Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Od czerwca 2013 pełni funkcję przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Doktoranckiego. Ponadto pełni funkcję delegata doktorantów do Rady Instytutu Chemii oraz Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.
 • Najwięcej satysfakcji czerpie z pomocy innym ludziom, czy to jako wychowawca na koloniach letnich dla dzieci i młodzieży, czy też wolontariusz w akcjach na rzecz biednych i ubogich. Jej pasją jest gotowanie i pieczenie różnych przysmaków oraz literatura detektywistyczna i kryminalna. W wolnym czasie lubi spacerować lub wędrować po górach.
return to top