Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Aneta Kurpanik

Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe oraz działalność popularnonaukową jako doktorantka III roku w dyscyplinie nauki chemiczne. Kieruje autorskim projektem pn. “Rozbudowa symetrycznych 3,9-dipodstawionych perylenów via reakcje cykloaddycji – nowe struktury nanografenowe” (2020-2023) w ramach konkursu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pracuje również w zespole dwóch innych projektów NCN (“Od perylenu do funkcjonalizowanych nanografenów o oczekiwanych właściwościach” (2020-2023) oraz “Strategia APEX w syntezie funkcjonalizowanych nanografenów z 1,4-diarylo-1,3-butadiynów oraz perylenu i jego pochodnych: nowe domino Diels-Alder cykloaddycja-cykloaromatyzacja” (2020-2023)), zaś w latach 2017-2020 była wykonawcą w projekcie “Cykloaddycja Dielsa-Aldera pod wysokim ciśnieniem: nowe reakcje, nowe zastosowania”. Jest autorką trzech artykułów naukowych, występowała na kilku konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Otrzymała wyróżnienie w konkursie „Student-Wynalazca” 2020 za „Cykl wynalazków dotyczących dogodnej i wydajnej metody syntezy pochodnych perylenu oraz koronenu na drodze reakcji cykloaddycji Dielsa-Aldera arynów do wnęki perylenu i jego pochodnych”. Współautorka pięciu patentów i dwunastu zgłoszeń patentowych. Działa także na rzecz upowszechniania i rozwoju nauki – współorganizowała cztery edycje Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego (2017-2020) oraz koordynowała stanowiska pokazowe podczas trzech edycji Śląskiego Festiwalu Nauki (2017-2020). Poza pasją do nauki jest miłośniczką muzyki (od Haydna przez Queen po Miuosha), kotów, gotowania i wycieczek rowerowych. W wolnych chwilach gra na ukulele i czyta książki (głównie biograficzne).
img
return to top